Σελίδες

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Αδειοδοτήσεις Εκτροφείων Γουνοφόρων Ζώων

Το υπόμνημα στο Υπουργείο και η άμεση θετική απάντηση

Άμέση η ανταπόκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο έγγραφο που απέστειλε πριν λίγες μέρες ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Δημήτρης Σαββόπουλος, σχετικά με τη δυσλειτουργία που έχει προκύψει από την εφαρμογή του Ν.4056/12 όσον αφορά την αδειοδότηση των μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Σύμφωνα, λοιπόν, με την απάντηση του Υπουργού,...
επιτρέπεται σε εκτροφείς, υπό συνθήκες, η... αδειοδότησή τους, μέχρι τη θεσμοθέτηση της επικείμενης ΚΥΑ που θα ρυθμίζει την ένταξη των εκτροφείων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκτροφείς γουνοφόρων ζώων που επιθυμούν ή έχουν ήδη υποβάλλει πρόταση για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο να δρομολογήσουν την υποβολή σχετικού αιτήματος (άδεια προέγκρισης εγκατάστασης ή άδεια εγκατάστασης) στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (αδειοδοτούσα αρχή) της Περιφερειακής μας Ενότητας. Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, 1ος όροφος, κ.κ. Α. Μπέλλο, τηλ. 24673 50237 και στη κα Α.Κοσμίδου, τηλ. 24673 50239

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Τετάρτη 25-04-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη συνδρομή του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς ζήτησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων με υπόμνημα που υπέβαλλαν χθες 24-04-2012 σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου τους στο πλαίσιο σύνταξης της επικείμενης ΚΥΑ, όπως αυτή περιγράφεται στο σώμα του νέου νόμου για την κτηνοτροφία. Ο Αντιπεριφερειάρχης αφουγκραζόμενος τα προβλήματα τους, προέβει στην αποστολή του σχετικού υπομνήματος στους αρμοδίους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ώστε να συνεκτιμηθούν κατά την διαδικασία σύνταξης της σχετικής διάταξης, διατυπώνοντας μάλιστα την αγωνία του αναφορικά με την αναγκαιότητα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης. Το υπόμνημα έχει ως εξής: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, δράττοντας την ευκαιρία της θεσμοθέτησης της επικείμενης Κ.Υ.Α. όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 15 του νέου νόμου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Ν. 4056 /12, ΦΕΚ 52/Α΄/12-03-2012) κρίνουμε επιβεβλημένο να σας ενημερώσουμε αναφορικά με μια σειρά προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο μας, δημιουργώντας σημαντικές δυσχέρειες τόσο στην ανάπτυξη του όσο και στην οικονομική βιωσιμότητα του, αλλά και να ζητήσουμε την συνδρομή σας προκειμένου τα αιτήματα μας αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως για την επίλυση τους. Θέμα μείζονος σημασίας αποτελεί για εμάς ο τρόπος υπολογισμού των ισοδύναμων ζώων, καταλυτικός παράγοντας για τον υπολογισμό της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων μας από τη διοίκηση στο σύνολο της, καθώς αποτελεί το κριτήριο εκείνο που θα επιτρέψει ή όχι την εγκατάσταση σε μια συγκεκριμένη θέση (βεβαίωση χρήσης γης) αλλά και την υπαγωγή αυτού του τύπου των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύων νομοθετικό πλαίσιο σε ομάδα έργων και δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης (έργο Α και Β κατηγορίας). Δηλαδή, όπως και ξεκάθαρα προκύπτει από το με το αρ.πρωτ.1008/44742/10-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.4056/2012», οι αποστάσεις των χωρών και των δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας ή μάλλον καλύτερα ιδιαίτερης διαχείρισης όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα του άρθρου 20 υπολογίζονται βάσει των ισοδύναμων ζώων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στη με αριθμό 1958/12(ΦΕΚ21/Β΄/23-01-2012 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με το παράρτημα VII της ομάδας 7 με τίτλο « Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις». Στο προαναφερθέν παράρτημα προσδιορίζεται ότι ένα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί σε 50 μινκ ανεξαρτήτου ηλικίας, συμπερασματική προσέγγιση η τελευταία καθώς δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε ενήλικα ζώα όπως στην προγενέστερη αυτής κανονιστική διάταξη ΚΥΑ 15393/02 (ΦΕΚ 1022/Β΄/02). Η συγκεκριμένη προσέγγιση θεωρούμε ότι είναι κατάφορα άδικη για το κλάδο μας ενώ ταυτόχρονα συνιστά κακοδιοίκηση μας και για του λόγου του αληθές κρίνουμε επιβεβλημένο να σας διευκρινίσουμε ότι το σταθερό ζωικό κεφάλαιο των μονάδων μας αποτελούν τα ενήλικα ζώα και δει τα θηλυκά τα οποία και χρησιμοποιούνται ως μηχανή αναπαραγωγή καθώς τα αρσενικά ζώα θανατώνονται μέσα την αναπαραγωγική περίοδο. Τα νεαρά ζώα διατηρούνται στις εγκαταστάσεις μας για χρονικό διάστημα της τάξης των 7 περίπου μηνών μέχρι δηλαδή να αποκτήσουν ικανό μέγεθος για να ενταχθούν στην μετέπειτα γραμμή παραγωγής (επεξεργασία και ραφή γουνοδερμάτων). Άρα συνειρμικά οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο υπολογισμός των ισοδύναμων ζώων θα ήταν λογικό να γίνεται βάση των θηλυκών ατόμων ή έστω του συνόλου των ενήλικων ζώων θηλυκών και αρσενικών (ζώα αναπαραγωγής) (προτέρα νομική κατάσταση). Ενώ ταυτόχρονα μας δημιουργούνται μελετώντας το προαναφερθέντα πίνακα τα εξής ερωτήματα αναφορικά με τα κριτήρια προσδιορισμού των ισοδύναμων ζώων 50 αιγοπρόβατα με μέσω βάρος 25 κιλά είναι το ίδιο με 50 μίνκ με αντίστοιχο μέσω βάρος τα 2,5 κιλά ή με 150 ωοτόκες όρνιθες ιδίου μέσου βάρους; ποιο είναι δηλαδή το κριτήριο εκείνο που κάνει τη δικιά μας εκτροφή τόσο ¨βλαβερή¨; Επιπρόσθετα, στη προαναφερθείσα διάταξη νόμου (Ν.4056/12) ορίζεται ότι «κατά τη κρίση της αδειοδοτούσας αρχής και μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού είναι δυνατή η τροποποίηση των αποστάσεων του παραρτήματος 20 ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον», για μια σειρά εκτροφών στις οποίες περιλαμβάνονται και τα γουνοφόρα ζώα. Αναρωτιόμαστε λοιπόν κατά πόσο διασφαλίζονται έτσι οι επενδύσεις μας όταν βρισκόμαστε ουσιαστικά «δέσμιοι» των προσωπικών εκτιμήσεων των εκπροσώπων της διοίκησης αφού εξ’ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανονιστική διάταξη ρυθμιστικού χαρακτήρα για την εκτίμηση των εν δυνάμει επιπτώσεων. Μια ακόμη παράμετρος που λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη των μονάδων μας που περιλαμβάνουν και μεταποιητικό τμήμα δηλαδή εκδορείο και στεγνωτήριο δερμάτων, αποτελεί το γεγονός ότι με το ισχύων σήμερα καθεστώς δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους κόβοντας το αντίστοιχο παραστατικό τιμολόγιο, παροχή η οποία θα μας επέτρεπε την απασχόληση και πρόσθετων εργατικών χεριών. Η δυσλειτουργία αυτή εκτιμούμε ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επιλυθεί από το περιεχόμενο της επικείμενης Κ.Υ.Α., με τρόπο ξεκάθαρο και απλό, χωρίς να απαιτείται διάσπαση της επιχείρησης μας με αλλαγή του φορέα της εκμετάλλευσης για την εκτροφή και την επεξεργασία, παράλληλες αδειοδοτήσεις από σειρά υπηρεσιών κ.τ.λ, που επί της ουσίας δεν προσφέρει τίποτα άλλο πέρα από άσκοπη γραφειοκρατία. Η καθετοποίηση της παραγωγής στην περίπτωση των δικών μας επιχειρήσεων δεν έχει ένια λόγου της ιδιαιτερότητας του παραγόμενου προϊόντος. Ενώ κρούομε το κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στις μονάδες μας από τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 του νέου νόμου στην οποία και γίνεται λόγος για την καθετοποίηση, όπου αναγράφεται μεταξύ των άλλων ότι «η έκδοση των απαραίτητων παραστατικών για τη διακίνηση των προϊόντων δεν αλλάζει το ασφαλιστικό καθεστώς του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης». Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή συγκεχυμένων ασφαλιστικών καθεστώτων καθώς το ασφαλιστικό πλαίσιο του πρωτογενούς τομέα είναι ο ΟΓΑ. Ανασταλτικό παράγοντα για την άνθηση των επιχειρήσεων μας αποτελεί και η μέχρι στιγμής επιτρεπόμενη κάλυψη για την κατασκευή των υποστέγων αλλά και των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων μας έτσι όπως αυτή ορίζεται σήμερα βάση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Το από 24-05-85 ΠΔ (ΦΕΚ 270/Δ΄/31-05-85) ορίζει ότι «τα κτηνοτροφικά στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητά κτηνοτροφικά στέγαστρα των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας κατασκευάζονται με ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειας του γηπέδου» ενώ για τα υπόλοιπα κτίρια που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 10% με δυνατότητα μετά από παρέκκλιση αυτό να φτάσει το 30% της συνολικής επιφάνειας για το σύνολο των κατασκευών (στέγαστρα, αποθήκες, χώροι γραφείου κτλ). Η επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών ευζωίας των δικών μας ζώων είναι προκρίνουσας σημασίας, καθώς το προς τελική διάθεση παραγόμενο προϊόν δεν είναι άλλο από τη γούνα τους. Ως εκ τούτου η βέλτιστη πρακτική εκτροφής είναι ο ατομικός ενσταβλισμός των ζώων γεγονός που αυξάνει σημαντικά την απαίτηση σε στέγαστρα. Για αυτό το λόγο επιθυμούμε η κάλυψη για την κατασκευή των υποστέγων μας να φτάνει το 75 % της επιφάνειας του γηπέδου των μονάδων μας ορμώμενοι και από τη αντίστοιχη εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως για παράδειγμα της Ολλανδίας που φτάνει το 90%. Πάγιο αίτημα ετών αποτελεί για εμάς και η «φορολογική» μεταρρύθμιση του καθεστώτος που αυτή τη στιγμή διέπει το κλάδο μας. Θεωρούμε ότι ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη μείωση του εξωλογιστικού συντελεστή από το 10% που είναι σήμερα στο 3% με 4% τόσο λόγω της διεθνή μεταβλητότητας των τιμών των γουνοδερμάτων, όσο και λόγω της υψηλής θνησιμότητας που εμφανίζουν οι μονάδες μας καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια σειρά ασθενειών. Συνάμα μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και για την υφιστάμενη σήμερα χρονική δεσμευτική προθεσμία για την έκδοση τιμολογίου πώλησης από των Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης του δελτίου αποστολής και του τιμολογίου πώλησης η οποία και ορίζεται να γίνεται εντός μηνός ή το αργότερο στο τέλος του έτους από όπου προκύπτει ότι ο Κ.Β.Σ δεν έχει συνεκτιμήσει τις περιπτώσεις εκείνες όπου η εξαγωγή και το τιμολόγιο δεν αποτελούν οριστική πώληση. Στο σημείο αυτό θεωρούμε σημαντικό να κάνουμε μνεία στα διεθνή λογιστικά πρότυπα όπου ορίζεται ρητά ότι «για να τελεστεί οριστική πώληση και άρα να απαιτείται ή έκδοση οριστικού τιμολογίου πώλησης, θα πρέπει να δύναται να μεταβιβαστούν όλοι οι κίνδυνοι από το πωλητή στον αγοραστή». Στην περίπτωση όμως που προαναφέραμε, δηλαδή στην εξαγωγή οι κίνδυνοι δεν μεταβιβάζονται, αλλά παραμένουν στον έλληνα εκτροφέα, αφού οποιαδήποτε μεταβολή της τιμής «κυρώνεται» πάντα σε αυτόν, είτε αυτή είναι ανοδική είτε είναι καθοδική καθώς αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα δημοπράτηση των δερμάτων στα διεθνή δημοπρατήρια. Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι το δημοπρατήριο λειτουργεί απλά ως μεσάζων μεταξύ του εκτροφέα (δηλαδή του κατόχου των δερμάτων και του τελικού ή των τελικών αγοραστών λαμβάνοντας μόνο την αναλογούσα προμήθεια επί της τελικής τιμής των δημοπρατούμενων δερμάτων. Εν περίληψη, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: παραγωγή του έτους αποστέλλεται στα διεθνή δημοπρατήρια μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου προκειμένου αυτή να δημοπρατηθεί τον επόμενο χρόνο, δηλαδή με το νέο κάθε φορά έτος. Ως εκ τούτου το λογικό για εμάς θα ήταν η έκδοση του αρχικού τιμολογίου να γίνεται τον Ιανουάριο του επόμενου έτους (δηλαδή του έτους πώλησης) προκειμένου να υπάρχει συσχέτιση του με το συμπληρωματικό τιμολόγιο που εκδίδεται με τη δημοπράτηση των δερμάτων από τα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων -δημοπρατήρια. Αναφορικά τώρα με τις αξίες των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων θεωρούμαι ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η τελική επιτευχθείσα αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την τελική δημοπράτηση δηλαδή η τελική συναλλακτική αξία, για τη θεώρηση του απαλλακτικού και όχι η αξία που αναγράφεται στην εξαγωγή (ΜRN- ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής) η οποία και είναι ενδεικτική. Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως ευελπιστούμε με τη συνδρομή σας να ευοδωθούν επιτέλους οι προσπάθειες ετών για ενοποίηση, επικαιροποίηση και απλούστευση της ισχύουσας πολυνομίας και του δαιδαλώδους νομικού πλαισίου που διέπει τις μονάδες μας με την επικείμενης Κ.Υ.Α, έτσι ώστε να πάψει η παρεμπόδιση της επιχειρηματικότητας μας και να ανθήσει ο υγιής ανταγωνισμός μέσα από την εξάλειψη της συστηματικής αβεβαιότητας της επένδυσης μας, με τη δημιουργία ενός νομικού περιβάλλοντος φιλικού για εμάς που θα αποτελέσει χείρα βοηθείας προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα μας τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας για τις οποίες παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος του συλλόγου
Δήμζας Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια: