Σελίδες

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Απάντηση Δημάρχου Σερρών για τις καταγγελίες

«Ενέργειες Δήμου Σερρών για τους αδέσποτους σκύλους της περιοχής δικαιοδοσίας του»

Σε απάντηση του εγγράφου σας με ημερομηνία 14-02-2012, σας γνωρίζουμε ότι η καταγγελία για «παράνομη περισυλλογή αδέσποτων σκύλων από το Δήμο Σερρών», είναι ψευδέστατη, ανυπόστατη και συκοφαντική για τους εξής λόγους:

1) Ο Δήμος Σερρών διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων και είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας που κατασκεύασε κυνοκομείο προ εικοσαετίας και πλέον. Επίσης από το έτος 2004 εξασφάλισε οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύψους 163.730 €, με σκοπό τη βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Οι εργασίες αυτού του έργου ολοκληρώνονται τώρα και θα διατεθεί συνολικά το ποσό των 300.000 € περίπου.
Προς απόδειξη των προαναφερόμενων, σας υποβάλλω συνημμένα τα εξής έγγραφα:
α) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με αριθμό 1025/2004
β) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με αριθμό 520/2005
γ) Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής με αριθμό 199/2005
δ) Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής με αριθμό 271/2005
ε) Εργολαβική σύμβαση ευρώ: 223,988,66 (με Φ.Π.Α.)
ζ) Εργολαβική σύμβαση ευρώ: 30.000,00 (με Φ.Π.Α.) ]
2) Ο Δήμος Σερρών κατά το έτος 2011 διέθεσε το ποσό των 45.000 € για τη διατροφή, εμβόλια, φάρμακα κ.λπ. των αδέσποτων ζώων και τα εντάλματα με τα τιμολόγια του παραπάνω ποσού τα έχει ήδη υποβάλλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(Συνημμένα σας υποβάλλω το έγγραφο αρ. πρωτ. 3199/19-01-2012 με τα χρηματικά εντάλματα και τα τιμολόγια που έχουν αποπληρωθεί κατά το έτος 2010 και 2011).
3) Ο Δήμος Σερρών επίσης κατά τη διάρκεια του έτους 2011, σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Όμιλο Σερρών και εθελοντές κτηνιάτρους από το εξωτερικό, στείρωσε πάνω από 500 (πεντακόσια) σκυλιά.
4) Ο Δήμος Σερρών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθμός απόφασης 982/2011), ενέκρινε τη δαπάνη δημιουργίας τριών τηλεοπτικών μηνυμάτων συνολικού ποσού 4.800 €, μεταξύ των οποίων και τηλεοπτικό μήνυμα για την προστασία των αδέσποτων ζώων – κυνοκομείο.
(Συνημμένα σας υποβάλλω την με αριθμό 982/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών).
5) Στο Δήμο Σερρών υπηρετεί μία κτηνίατρος, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών του κυνοκομείου, διότι μετά την εφαρμογή της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης “Καλλικράτης”, έχει συσταθεί στο Δήμο Σερρών Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία υπάγεται μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων και η μοναδική κτηνίατρος του Δήμου Σερρών πρέπει να απασχοληθεί και με την καλύτερη οργάνωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Για το λόγο αυτό εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών θέμα για την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών με ιδιώτη κτηνίατρο για τις ανάγκες του κυνοκομείου, με κύριο αντικείμενο τις στειρώσεις των αδέσποτων ζώων.
6) Στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών υπηρετούν δύο μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και την κατάλληλη εκπαίδευση στην αιχμαλωσία των ζώων συντροφιάς και καθοδηγούνται και ελέγχονται στο έργο της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων, πάντα από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Η περισυλλογή και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 9 του Νόμου 4039/2012.
7) Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 9 του Νόμου 4039/2012, έχει ήδη συσταθεί με απόφαση Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
(Συνημμένα σας υποβάλλω την απόφαση Δημάρχου).
Η περισυλλογή και η επαναφορά των αδέσποτων ζώων από το Δήμο Σερρών γίνεται πάντα, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 4039/2012.
Συγκεκριμένα, σχετικά με το «τζαμί», στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία και κοντά στο οποίο έγινε η περισυλλογή σκύλων, για τη σωστή ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο κτίριο που εσφαλμένα το θεωρούν «τζαμί», δεν είναι «τζαμί», αλλά το Μπεζεστένι των Σερρών, δηλαδή ένα κτίριο που ήταν κλειστή αγορά πολυτίμων ειδών και ανοικοδομήθηκε στο τέλος του 15ου αιώνα.
Το Μπεζεστένι βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, μέσα στην κεντρική πλατεία της πόλης των Σερρών, στην πλατεία Ελευθερίας και σήμερα λειτουργεί ως Αρχαιολογικό Μουσείο. Το Μπεζεστένι Σερρών σύμφωνα με το ΦΕΚ: 18/20-1-1938, Β.Δ. 19-1-1939, έχει κηρυχθεί Διατηρητέο Ιστορικό Μνημείο.
Στο άρθρο 9 παρ. 10 του Νόμου 4039/2012 αναφέρεται: «Δεν επιτρέπεται επαναφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους».
(Συνημμένα σας υποβάλλω το ΦΕΚ 18/201-1938).
9) Ο Δήμος Σερρών καθημερινά δέχεται πολλές καταγγελίες Σερραίων πολιτών για επιθέσεις από αδέσποτα σκυλιά. Οι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα και ζητούν την προστασία τους από τα αδέσποτα σκυλιά.
(Συνημμένα σας υποβάλλω καταγγελίες Σερραίων πολιτών).
Ο Δήμος Σερρών αντιμετωπίζει το θέμα των αδέσποτων ζώων με μεγάλη υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σεβασμό προς τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εφαρμόζοντας πιστά το νόμο και έχοντας ως στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και των αδέσποτων ζώων.
Καλούμε όσους αμφισβητούν αυτά που αναφέρουμε, να επισκεφθούν το Δήμο Σερρών και το κυνοκομείο, για να διαπιστώσουν ότι όλα όσα παραθέτουμε είναι αληθινά και ότι οι καταγγελίες είναι ανυπόστατες, ψευδείς, συκοφαντικές και κακόβουλες.
Ο Δήμαρχος Σερρών
Πέτρος Αγγελίδης

myserres.gr

1 σχόλιο:

KaPaworld είπε...

Μπράβο στο Δήμαρχο, να μην του τύχει να χρειαστεί βοήθεια από ανθρώπους σαν και το τομάρι του....