Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

«Η Ελλάδα οφείλει να εναρμονιστεί με το νόμο για τις κλωβοστοιχίες»

Ο νέος νόμος απαγορεύει τις συμβατικές κλωβοστοιχίες.

Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση για τα παραγωγικά ζώα Compassion in World Farming (CIWF) καλεί την Ελληνική κυβέρνηση να πάρει γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσει την παραγωγή αυγών από ...

συστήματα κλωβοστοιχιών που θα κριθούν παράνομα την 1η Ιανουαρίου 2012.

Από την 1.1.2012 τα συμβατικά κλουβιά για τις όρνιθες θα καταστούν παράνομα στην ΕΕ και η πώληση των αυγών που παράγονται από το συγκεκριμένο σύστημα θα απαγορευτεί. Οι αριθμοί που αναφέρει η Κομισιόν παρουσιάζουν την εικόνα ότι η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα να δοθούν στοιχεία σχετικά με την πρόθεση της χώρας να συμμορφωθεί με την απαγόρευση του 2012.

Η Όλγα Κήκου, διευθύντρια ευρωπαϊκών υποθέσεων της CIWF, δήλωσε: «Αυτός ο νόμος δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά. Συμφωνήθηκε το 1999, επομένως είχαμε περισσότερο από αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε. Πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία, θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι η Ελλάδα ίσως απέτυχε να ενεργήσει εγκαίρως.

Καλούμε την κυβέρνηση να συνεργαστεί με τους αυγοπαραγωγούς και να ληφθούν γρήγορα και αποφασιστικά μέτρα ώστε να μη παράγονται πλέον παράνομα αυγά από τον Ιανουάριο. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι αδυνατούμε, δεδομένου ότι είχαμε περισσότερα από 12 χρόνια για να προχωρήσουμε σε αυτή την αλλαγή, ενώ πολλές άλλες χώρες της ΕΕ έχουν κατορθώσει να αλλάξουν τα συστήματά τους άνετα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο».

Ο νέος νόμος απαγορεύει τις συμβατικές κλωβοστοιχίες, όπου οι κότες δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολλές από τις φυσικές συμπεριφορές τους και δεν μπορούν να τεντώσουν ούτε τα φτερά τους. Τα αποκαλούμενα εμπλουτισμένα κλουβιά, που έχουν κούρνιες και φωλιές, επιτρέπονται σύμφωνα με τους νέους κανόνες. Η CIWF καλεί τους αυγοπαραγωγούς να εφαρμόσουν άλλα συστήματα όπως αυτά της ελευθέρας βοσκής ή του αχυρώνα, όπου οι κότες έχουν περισσότερο χώρο καθώς και τη δυνατότητα να εκδηλώσουν τη φυσική τους συμπεριφορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι εξαρτάται από τα ίδια κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι αυγοπαραγωγοί τους θα συμμορφωθούν με το νέο νόμο και αλλά και ότι σκοπός της είναι να εξασφαλίσει ότι όλες οι χώρες λαμβάνουν μέτρα για να εφαρμόσουν την απαγόρευση μέχρι τον Ιανουάριο.

Η CIWF καλεί τους καταναλωτές να αγοράζουν αυγά που παράγονται από κότες από συστήματα χωρίς κλουβιά, όπως ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα ή βιολογικά.

zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: