Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Ανεξάρτητο φορέα για την ευημερία των ζώων, προκρίνει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου


Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη δημιουργία φορέα για τα θέματα της ευημερίας των ζώων. Σε ανακοίνωση το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει ότι “οι οποιεσδήποτε σκέψεις ή σχεδιασμοί που δεν θα κλίνουν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανεξάρτητου φορέα, αλλά την πιθανή τοποθέτηση του φορέα κάτω από ...
οποιοδήποτε Υπουργείο ή Επίτροπο, δεν θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα”. Υποδεικνύει ότι “ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών που υπάγονται σε διαφορετικά υπουργεία και ιδιωτικών φορέων που εποπτεύονται από διαφορετικά όργανα, θα είναι εφικτός κι αποτελεσματικός μόνο εφόσον ο Φορέας θα είναι ανεξάρτητος, έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφώσει στρατηγική που θα φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 
 (ΚΥΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: