Σελίδες

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Πρέπει να μπει τέλος στην κερδοσκοπία από τις παράνομες πωλήσεις κατοικίδιων (petition)

Εκτιμάται πως το παράνομο εμπόριο ζώων αποφέρει 300 εκ. ευρώ ετησίως . Περίπου 200.000 έως 400.000 γάτες και σκυλιά διασχίζουν μόνο τα ελληνικά σύνορα, κάθε χρόνο. Κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν. Η Ελληνική κυβέρνηση δείχνει αδύναμη να ελέγξει την κατάσταση...
HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT & FOOD: STOP CATS AND DOGS TRADE MISSIONS IN E.U. SIGN THIS PETITION
Why this is important
We must put an end to people making money by illegally selling dogs and cats. The most dogs and cats which captured in Eastern Europe taken to other countries where the traders selling them. We want laws brought in to make it much harder to move animals around Europe. Some of the animals have fake pet passports to make it easier to move. Some people appears to adopt tens of dogs and cats every year. Firstly, they post some pictures of these animals, to the same field all or the same house, with the same background and after a few weeks nothing. They just dissapearing. Experts think the trade in illegal animals could be worth as much as 300 million Euros a year. About 200.000 to 400.000 cats and dogs crossing the Greece borders only, each year. Other 1.000.000 to 1.500.000 for the other Meditterean countries, Balkans and Turkey. Since then they are dissapering and they cant ask for help.Nobody knows where they are ends up. Nobody cant find what really happened to them. The Greek government seems unable to control the tradding above the existing laws. The Greek government seems unable to do something about the matter. The Greek governemtn keeps silient about this matter. So the only think is to stop it once and for all without exceptions. We must be the voice of the voiceless. Be the voice of cats and dogs by your vote.

Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στους ανθρώπους που παράνομα κερδοσκοπούν πουλώντας παράνομα γάτες και σκύλους. Τα περισσότερα σκυλιά και γατιά που πιάνονται στην Ανατολική Ευρώπη μεταφέρονται σε άλλες χώρες όπου οι έμποροι τα πουλάνε. Θέλουμε νόμους που να καθιστούν τη διακίνηση των ζώων πολύ δύσκολη για τους εμπόρους. Μερικά ζώα έχουν ακόμα και πλαστά διαβατήρια για ευκολότερη μετακίνηση. Μερικοί άνθρωποι εμφανίζονται να υιοθετούν δεκάδες ζώα κάθε χρόνο. Αρχικά, κοινοποιούν μερικές φωτογραφίες των ζώων, στο ίδιο πάρκο όλα με τον ίδιο φόντο και μετά μερικές εβδομάδες τίποτα. Απλώς εξαφανίζονται. Ειδικοί εκτιμούν ότι το παράνομο εμπόριο ζώων αποφέρει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Περίπου 200.000 έως 400.000 γάτες και σκυλιά διασχίζουν τα ελληνικά σύνορα μόνο, κάθε χρόνο. Άλλα 1.000.000 έως 1.500.000 (συνολικά) από τις άλλες χώρες της Μεσογείου, τα Βαλκάνια και την Τουρκία. Μετά απ΄ αυτό εξαφανίζονται και δεν μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Κανείς δεν ξέρει που καταλήγουν. Κανείς δεν μπορεί να μάθει τι τους έχει συμβεί. Η Ελληνική κυβέρνηση δείχνει αδύναμη να ελέγξει την ανταλλαγή με τους σημερινούς νόμους. Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει αδύναμη να κάνει κάτι για το θέμα. Η ελληνική κυβέρνηση τηρεί σιγή για το θέμα. Έτσι ο μόνος τρόπος να σταματήσει το παράνομο εμπόριο μία για πάντα και για όλους χωρίς εξαιρέσεις είναι να σταματήσουν οι εξαγωγές. Πρέπει να γίνουμε η φωνή αυτών που δεν μπορούν να μιλήσουν. Γίνει η φωνή τους με την ψήφο σου. https://secure.avaaz.org/en/petition/HELLENIC_REPUBLIC_MINISTRY_OF_RURAL_DEVELOPMENT_FOOD_STOP_CATS_AND_DOGS_TRADE_MISSIONS_IN_EU/?f

Δεν υπάρχουν σχόλια: