Σελίδες

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Δήμος Λάρνακας:Καλεί το κοινό για ανανέωση των αδειών σκύλου

Να ανανεώσει τις άδειες κατοχής σκύλου καλεί το κοινό ο Δήμος Λάρνακας σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, σε διαφορετική περίπτωση θα λάβει τα προβλεπόμενα με το νόμο μέτρα εναντίον του . Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, οι κάτοχοι σκύλων έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ...
άδεια/ες κατοχής για το/ους σκύλο/ους τους, εφόσον το/τα αναφερόμενο/α ζώο/α σας είναι ηλικίας πέραν των έξι (6) μηνών. Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσής της». Ο Δήμος καλεί το κοινό να φροντίσει «το ταχύτερο για την εξασφάλιση της/των αναγκαίας/ων άδειας/ών από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Λάρνακας που βρίσκονται στη γωνία της οδού Νικολάου Λανίτη και Λεωφόρου Αθηνών». Για την έκδοση / ανανέωση της/των αναφερόμενης/ων άδειας/ών είναι αναγκαία η προσκόμιση άδεια/ες για το προηγούμενο έτος, δελτίο/α παρακολούθησης και εμβολίων του/ων σκύλου/ων από τον Κτηνίατρο και πιστοποιητικό/ά εγγραφής του/ων σκύλου/ων στο μητρώο σκύλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι «δικαίωμα κατοχής σκύλου έχουν άτομα ηλικίας πάνω από 16 χρόνων, τα δικαιώματα για την αναφερόμενη άδεια είναι €20,50 για αρσενικό, θηλυκό, ή στειρωμένο σκύλο. Για επικίνδυνες φυλές (American Pit Bull, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Japanese Tossa) τα δικαιώματα είναι €170. Σημειώνεται ότι οι σκύλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να στειρώνονται βάσει Νόμου». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 24816557, 24746801 και 24366616, Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 07:30 – 15:00. Στην ανακοίνωση «τονίζεται με έμφαση ότι στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν ανταποκριθούν στα ανωτέρω, ο Δήμος Λάρνακας δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη λήψη των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, μέτρων εναντίον τους».
sigmalive/ΚΥΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: