Σελίδες

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Απάντηση του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου ως προς τη μήνυση του ΕΚΠΑΖ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου περί καταθέσεως μηνύσεως κατά του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου για δήθεν παράνομη κατοχή και έκθεση «ενδημικών» προστατευόμενων ειδών της ελληνικής αγριοπανίδας, προς αποκατάσταση της αλήθειας και οφείλοντας να προστατέψουμε την φήμη μας, ιδιαίτερα δε όταν αφήνονται απαράδεκτες υπόνοιες περί εμπλοκής του Πάρκου σε παράνομο εμπόριο ζώων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: Πρώτον, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι ...
το μοναδικό νόμιμα αδειοδοτημένο Ζωολογικό Πάρκο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεύτερον, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ακολουθεί και εφαρμόζει τις, κατά πολύ αυστηρότερες από τις επιταγές της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, διαδικασίες και προδιαγραφές της ΕΑΖΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωολογικών Πάρκων & Ενυδρείων) που προβλέπουν μεταξύ άλλων την τήρηση αναλυτικού αρχείου προέλευσης και μετακίνησης όλων των ειδών (περιλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται στη μήνυση) που φιλοξενούνται στο Πάρκο και μάλιστα με όλα τα σχετικά και απαιτούμενα πιστοποιητικά (CITES, TRACES κ.α.) Τρίτον, το αρχείο ζώων βασιζόμενο στο διεθνές πρόγραμμα ISIS (Ιnternational Species Information System) κοινοποιείται σε ετήσια βάση ως προβλέπεται από τη νομοθεσία στις ελληνικές αρχές CITES Tέταρτον, οι συντάκτες της μήνυσης φαίνεται δυστυχώς να αγνοούν τον τρόπο λειτουργίας της διεθνούς κοινότητας των αναγνωρισμένων Ζωολογικών Πάρκων και του τρόπου μετακινήσεων και καταγραφής των μετακινούμενων ζώων σε αυτά. Ακόμη όμως και αν κάποιος μπορεί καλόπιστα να δεχτεί την έλλειψη γνώσης γύρω από αυτά τα ζητήματα τουλάχιστον θα έπρεπε να μπορεί να κάνει διαχωρισμό μεταξύ του τι αποτελεί ενδημική και τι ευρωπαϊκή πανίδα (στο Αττικό Πάρκο φιλοξενούνται μόνο δύο είδη ενδημικής πανίδας (Capra a. cretica και χελώνα Testudo marginata). Θα ανέμενε επίσης οι συντάκτες της μήνυσης να μπορούν να ξεχωρίσουν τη διαφορά μεταξύ ενός φιλοξενούμενου στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ζώου και των πελαργών που έχουν επιλέξει οι ίδιοι ως βιότοπο τους το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και διαβιούν ελεύθεροι σε αυτό σηματοδοτώντας την επιστροφή πελαργών στην Αττική μετά από 50 χρόνια ! Δυστυχώς οι υπεύθυνοι του ΕΚΠΑΖ έχουν επιδοθεί τον τελευταίο καιρό σε μια εκστρατεία δυσφήμησης θεσμών που αποδεδειγμένα προσφέρουν όπως το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης κ.α. Προκαλεί αλγεινή εντύπωση δε, ότι καταφέρονται ενάντια στους ίδιους οργανισμούς από τους οποίους πλειστάκις στο παρελθόν έχουν αποταθεί για βοήθεια και αρωγή. Θα συνιστούσαμε στο ΕΚΠΑΖ αντί να αναλώνεται σε τέτοιες κινήσεις εντυπωσιασμού και σε βιομηχανία μηνύσεων να αφιερωθεί στην εύρεση τρόπων για τη βελτίωση του τρόπου διαβίωσης των ζώων που φιλοξενεί, για την οποία έχει επικριθεί πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν από διεθνείς και εγχώριους φορείς αλλά που διαπιστώνεται και από μια απλή περιήγηση στους χώρους αυτούς (βλ. σχετικές φωτογραφίες).
Αν μη τι άλλο η κατάντια αυτή δεν αρμόζει στο ίδιο το έργο του ΕΚΠΑΖ σε βάθος ετών. Από την πλευρά μας θα συνδράμουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην προσπάθεια αυτή, είτε με την παροχή τεχνογνωσίας είτε με την χρήση των διεθνούς επιπέδου εγκαταστάσεων μας και του εξειδικευμένου επιστημονικού και κτηνιατρικού δυναμικού μας με γνώμονα πάντα την ευζωία των ζώων όπως κάνουμε πάντα και από όποιον φορέα μας ζητηθεί. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το έργο της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς σε θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας της αγρίας πανίδας με καταληκτικό στόχο τη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών αναφορικά με τα ζητήματα αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: