Σελίδες

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ-Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου μας, δείχνουν να ευαισθητοποιούνται για την εφαρμογή του Νόμου σχετικά με την προστασία των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων. Άλλωστε ο πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζώα. Θυμίζουμε ότι οι υποχρεώσεις των Δήμων κατά ένα μεγάλο ποσοστό παραμένουν ίδιες ως είχαν με βάση τον νόμο 3170/2003. Είναι γνωστό όμως ότι ...
όλα αυτά τα χρονιά δεν είχε γίνει τίποτα σε ότι αφορά την καταγραφή των αδέσποτων ζώων, την υιοθεσία τους μέσω του Δήμου κτλ Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων γίνονταν παρανόμως από τα φιλοζωικά σωματεία που υποκαθιστούσαν την υποχρέωση του Δήμου. Ο Δήμος μας από το 2012 έχει πράξει τα εξής: 1) Έχει συγκροτηθεί 5μελης επιτροπή που εποπτεύει το πρόγραμμα, 2) Γίνεται καταγραφή των αδέσποτων ζώων, τηρούνται όλες οι απαραίτητες κτηνιατρικές εξετάσεις, τοποθετείται τσιπ και επανεντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον. Στον Δήμο μας έχει δημιουργηθεί αρχείο (καρτέλες των ζώων μαζί με τις πραγματοποιούμενες κτηνιατρικές εξετάσεις, σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική) 3) Για όσα ζώα υιοθετούνται, υπογράφεται υπεύθυνη δήλωση από τους νέους ιδιοκτήτες ώστε να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος για την τήρηση του κανονισμού ευζωίας. Αυτο αποσκοπεί στην αποτροπή εγκατάλειψης του ζώου. 4) Επίσης λόγω έλλειψης χώρου ο δήμος έχει συνάψει σύμβαση με ιδιώτη για την προσωρινή φιλοξενία των αδέσποτων ζώων σε κατάλληλο χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις. 5) Ωστόσο από τον νόμο 4039/2012 άρθρο 22 παράγραφος 5, εντός διετίας από την δημοσίευση του νόμου ο δήμος Ηρακλείου Αττικής οφείλει να δημιουργήσει καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Έχουμε στην κατοχή μας τα σχέδια του καταφυγίου της Ιώνιας Βόλου που πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου 604/1977 και ΠΔ 463/1978 που διέπει τα καταφύγια καθώς και το κοστολόγιο κατασκευής. Μάλιστα η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε κατά 70% από το Αρμόδιο Υπουργείο όπως προβλέπονταν από την τότε υπουργική απόφαση 280261 του 2003, χρηματοδότηση που η τότε διοίκηση του δήμου δεν αξιοποίησε. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους αντιδημάρχους των όμορων Δήμων (Ιωνίας, Μεταμόρφωσης και Πεύκης) προκειμένου από κοινού να ξεκινήσουμε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες κατασκευής. Ήδη εντός της εβδομάδας θα παραδοθεί το σχέδιο του καταφυγίου ώστε να τροποποιηθούν οι διαστάσεις της κατασκευής. Συγκεντρώνουμε όλα τα δικαιολογητικά ώστε να αιτηθούμε τον ορισμό έκτασης που θα εγκατασταθεί το καταφύγιο σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 190/1981 για να εφαρμοστεί το άρθρο 46 του Ν 998/1979 παράγραφος 7. 6) Επίσης προετοιμαζόμαστε να δημιουργηθεί αρχείο όλων των δεσποζωμενων ζώων όπως προβλέπει το άρθρο 5 του ανωτέρω νόμου. Για τον λόγο αυτό η Δημοτική αστυνομία θα ξεκινήσει σύντομα τους απαραίτητους ελέγχους. 7) Άμεσα ο δήμος Ηρακλείου θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απορρόφηση προστίμου (5000 ευρώ) που επιβλήθηκε σε ιδιώτη για κακοποίηση ζώου. Το προαναφερόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων όπως ορίζει ο νομός. 8) Επιπρόσθετα γνωστοποιούμε ότι ήδη υπάρχει προφορική συμφωνία με τον πρόεδρο της ΕΚΕ (Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρία Ελλάδας) κ Χιωτακη για την επίσκεψη κτηνιάτρων σε σχολεία για την προώθηση της φιλοζωίας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με την προστασία των ζώων κτλ. Είναι φανερό ότι η εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου δεν μπορεί να γίνει από την μια μέρα στην άλλη, πολλώ δε μάλλον όταν εδώ και 10 χρονιά ουδέποτε εφαρμόστηκε από τον Δήμο μας ο προηγούμενος νόμος. Την ανεπάρκεια όλων αυτών των χρόνων δεν μπορούμε να την καλύψουμε σε διαστήματα ολίγων μηνών. Ωστόσο βούληση της Δημοτικής αρχής είναι η καθολική εφαρμογή του νόμου. Η ανακοίνωση εκτός από ενημερωτικό χαρακτήρα δίνει και απαντήσεις στο δελτίο τύπου (11/3/2013) της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο - Ανθρώπινη πόλη» του Ν. Μπάμπαλου, που μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του δήμου http://iraklio.gr/Default.asp?Static=487

Δεν υπάρχουν σχόλια: