Σελίδες

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Ζητούν να επιβληθούν κυρώσεις στον οδηγό του Κ.Τ.Ε.Λ. Έβρου για την κακομεταχείριση του σκύλου

Στον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρίας Κ.Τ.Ε.Λ. Έβρου Α.Ε. Σοφοκλή Φάτσιο απευθύνθηκε η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.) καταγγέλλοντας τον οδηγό, που στις 19 Απριλίου κατά παράβαση της δέουσας νομοθεσίας ανάγκασε επιβάτιδα να βάλει το σκυλάκι της στο χώρο των αποσκευών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κλουβί - από λάθος χειρισμό κάποιου να ανοίξει - και ...
το ζώο να εξαφανιστεί! Η ιδιοκτήτρια του Τσιουάουα όταν την ενημέρωσε ο οδηγός ότι το σκυλί της είχε χαθεί αναγκάστηκε να το αναζητήσει μόνη της και τελικά να το εντοπίσει στον σταθμό του Κ.Τ.Ε.Λ. στα Λάβαρα. Η Π.Φ.Π.Ο. – μετά την καταγγελία που έγινε γνωστή από το Φιλοζωικό Σωματείο Αλεξανδρούπολης «Κιβωτός» – εξηγεί στον κ. Φάτσιο και σε μια σειρά από παραλήπτες (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών, Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε., Διεύθυνση Υγείας Ζώων, Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης & Ελέγχου, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής, Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών) ότι σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, τις εγκυκλίους, τα έγγραφα των αρμόδιων φορέων και των προεδρικών διαταγμάτων για κανένα λόγο δεν θα έπρεπε το ζώο να τοποθετηθεί στην μπαγκαζιέρα. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι «Όλες οι εταιρείες αστικών – υπεραστικών λεωφορείων καθώς και όλοι οι ιδιοκτήτες λεωφορείων όπως επίσης και οι μισθωμένοι οδηγοί είναι ενήμεροι για τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου και θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές. Βάσει των ανωτέρω η άρνηση μεταφοράς μικρών κατοικίδιων ζώων που μεταφέρονται με κατάλληλα μέσα, αποτελεί παράβαση που τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους από 800 έως 1.500 ευρώ από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Π.Δ. 170/2003 (140 Α΄) “Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν.2963/2001”. Με το Προεδρικό Διάταγμα δε υπ' αρίθμ. 246/2006 (261 Α΄) καθορίζεται η συμπεριφορά, οι υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές ευθύνες και ποινές που επιβάλλονται σε όλο το προσωπικό των Κ.Τ.Ε.Λ., (τακτικό και έκτακτο), καθώς επίσης και στους οδηγούς των λεωφορείων. Παρακαλούμε όπως το Δ.Σ. του Κ.Τ.Ε.Λ. Έβρου Α.Ε. συγκαλέσει πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 170/2003 (Α’140) και επιβληθούν όλες οι απαραίτητες προβλεπόμενες κυρώσεις της παραγράφου 3(η) του άρθρου 2 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος με σκοπό τέτοια περιστατικά να μη δυσφημούν τις υπηρεσίες των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. καθώς σε αυτές τις δύσκολες περιόδους όλοι και περισσότεροι επιβάτες θα αναζητήσουν τον ασφαλέστερο τρόπο για τη μεταφορά αυτών με τα κατοικίδια τους σε τόπους επιθυμίας τους. Ομοίως όπως πάρει τα κατάλληλα μέτρα , ώστε η ανωτέρω περίπτωση να είναι η τελευταία , διαφορετικά μας υποχρεώνετε να προχωρήσουμε σε άλλες δικαστικές αλλά και εξώδικες ενέργειες». Noμοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα επιβατών και ζώων α. Απόφαση ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Διευκρινήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.». β. Εγκύκλιος Β/41804/4443/13-9-2011, Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διευκρινήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.» γ. Έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 3492/25-7-2012 της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Καταγγελία για μη εφαρμογή της Εγκυκλίου Β1/41804/4443/13-9-2011 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς των ζώων συντροφιάς (μικρά κατοικίδια) με τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. δ. Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρίθμ. 170/Φ.Ε.Κ. 140/Α/9-6-2003 «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του Ν. 2963/2001». ε. Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρίθμ. 246/2006(261 Α΄) «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε και των Κ.Τ.Ε.Λ. του Ν.2963/2001». ζ.. Υ.Α. Β36934/2805/2002(Β’862) άρθρο 1, παράγραφος 1.1.δ., «Έκδοση χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν.2963/2001(Α΄268)». η. Έγγραφο Β-17792/1428/13-7-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
www.zoosos.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: