Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Φυλλάδια για κανόνες ευζωίας ζώων συντροφιάς από τον Δήμο Χανίων

Χρόνια τώρα θα έπρεπε το κράτος, το αρμόδιο Υπουργείο , οι Δήμοι και τα Ζωοφιλικά Σωματεία να είχαν συνεργαστεί για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σε όλη την επικράτεια , παράλληλα με κοινωνικά διαφημιστικά μηνύματα - την αναζητούμενη από όλους παιδεία - για την προστασία των ζώων συντροφιάς, τις στειρώσεις κ.ά. Να που έστω και τώρα ο Δήμος Χανίων προκήρυξε διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση για ...
την προμήθεια εντύπων που αφορούν κανόνες ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εκτύπωσης 10.000 έγχρωμων δίφυλλων φυλλαδίων διαστάσεων Α4 (29,5Χ21) τύπου velvet, 150 γρ. τα οποία θα αφορούν κανόνες ευζωίας των ζώων συντροφιάς. Όπως αναφέρεται , ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στην προσφερόμενη τιμή όλων των παραπάνω θα περιλαμβάνεται και τα έξοδα αποστολής των φυλλαδίων. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των υλικών ορίστηκε η 5η Οκτωβρίου 2012 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών, προσφορά για «έντυπα που αφορούν κανόνες ευζωίας των ζώων συντροφιάς», έως και την Τρίτη 25/09/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: