Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Αργοπεθαίνουν τα άγρια ζώα στους ζωολογικούς κήπους

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα

Τα δυσάρεστα ευρήματα μιας τριετούς πανευρωπαϊκής έρευνας είδαν την Τρίτη το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το πόρισμά της, οι ζωολογικοί κήποι σε όλη την Ευρώπη δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν βιώσιμο περιβάλλον για τα άγρια ζώα, με αποτέλεσμα αυτά να βασανίζονται, μέχρι και να πεθαίνουν… Συγκεκριμένα...
μετά από τρία χρόνια έρευνας το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων για την Εξάλειψη της Αιχμαλωσίας των Άγριων Ζώων (ENDCAP), βρήκε αρκετά στοιχεία, τα οποία φέρνουν τους κήπους προ των ευθυνών τους. Οι διαστάσεις του προβλήματος αναλύθηκαν και αναδείχθηκαν την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την έρευνα στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. Τα στοιχεία της έρευνας είναι τα εξής: Η πλειοψηφία των ζωολογικών κήπων στην Ε.Ε. παραβαίνει τις υποχρεώσεις για τη διατήρηση των ειδών, την ενημέρωση των πολιτών και την ευημερία των ζώων όπως προκύπτουν από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χιλιάδες ζώα σε εκατοντάδες ζωολογικούς κήπους κρατούνται σε κακές έως αποκρουστικές συνθήκες. Σε καμία από τις 20 χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα δεν βρέθηκε ζωολογικός κήπος που να πληροί τις προϋποθέσεις. Ήδη από το 2005, όλοι οι ζωολογικοί κήποι στις χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/22* και αφού περάσουν από μία διαδικασία ελέγχου και επιθεώρησης να εφαρμόσουν μία σειρά μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ενημέρωση του κοινού και την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ζώων. Παρόλο που η Κοινοτική Οδηγία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, οι εθνικές νομοθεσίες δεν διαθέτουν αναλυτικές διατάξεις για την προστασία των ζώων. Ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών στηρίζονται αποκλειστικά στις ασαφείς απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας, που οδηγούν σε αντιφάσεις στη μετάφραση, και διαιωνίζουν την αιχμαλωσία των ζώων σε απαράδεκτες συνθήκες. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ με τη σειρά του ζητά: Την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με εγκαταστάσεις Ζωολογικών Κήπων ώστε να εξασφαλίζεται η ευζωία των ζώων. Την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Τη δημιουργία μηχανισμού αδειοδότησης, ελέγχου και επιθεωρήσεων για τις εγκαταστάσεις όπου διαβιούν άγρια ζώα. Αλλαγή χρήσης για τους Δημοτικούς Ζωολογικούς Κήπους σε Καταφύγια Κατασχεμένων Αιχμάλωτων Ζώων.

protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: