Σελίδες

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Ενημέρωση για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στο Καλό Χωριό

Παρανομίες και ακαταλληλότητα στο καταφύγιο PAWS of Crete

Την παρακάτω ανακοίνωση για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στο Καλό Χωριό, εξέδωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου. "Μετά από καταγγελίες περιοίκων της περιοχής όπως επίσης και το σχετικό σήμα της Αστυνομίας, διενεργήθηκε αυτοψία από την πολεοδομία περί νομιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων όσον αφορά...

το PAWS of Crete (καταφύγιο αδέσποτων σκύλων) στο Καλό Χωριό και επιβλήθηκε πρόστιμο για παράνομες κατασκευές.
Επίσης επισημαίνουμε ότι, μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο με αρ. 4004/2011, το συγκεκριμένο καταφύγιο δεν πληρεί ούτε τις προϋποθέσεις αλλά ούτε και τους κανόνες υγιεινής.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, είναι διατεθειμένος να βοηθήσει την εθελοντική προσπάθεια της κυρίας Τζόαν Ραπάνη, ως μέλος του Paws of Crete ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση μέσα στα νόμιμα πλαίσια."

radiolasithi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: