Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων

σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1η Συνάντηση Εθνικής Επιτροπής Παρακολούθησης για το πρόγραμμα LIFE + Βιοποικιλότητα με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [ LIFE 09 NAT / ES /000533]

Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2012, στις 9.30 το πρωί, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα LIFE + Βιοποικιλότητα με τίτλο: ...

«Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [ LIFE 09 NAT / ES /000533] . Τη συνέντευξη θα παραχωρήσει η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (ΕΕΠΠ) , η οποία έχει συσταθεί για την αξιολόγησή του προγράμματος, τη μέγιστη δυνατή εγκυρότητα, αξιοπιστία και διάδοση των αποτελεσμάτων του.

Στην 1η Συνάντηση Εργασίας της, η ΕΕΠΠ θα παρουσιάσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος για τις δύο Ελληνικές Περιοχές (Αντιχάσια – Κόζιακας και Όρη Ανατολικής Κρήτης).

Η ΕΕΠΠ δραστηριοποιείται ως συμβουλευτικό σώμα και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα. Η ΕΕΠΠ αποτελείται από εκπροσώπους εθνικών, περιφερειακών και τοπικών περιβαλλοντικών αρχών, εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (π.χ. κτηνοτρόφοι, κυνηγοί, περιβαλλοντικές ΜΚΟ) και άλλες οργανώσεις που σχετίζονται με τους στόχους του έργου. Αναλυτικότερα οι εκπρόσωποι είναι :

• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικών αλλαγών (Ειδική Γραμματεία Δασών),

• Ο Δήμος Καλαμπάκας,

• Τα Δασαρχεία Τρικάλων και Καλαμπάκας,

• Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,

• Η Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου,

• Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,

• Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαμπάκας και

• Η Αναπτυξιακή Τρικάλων (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ).

Το συνολικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παράγει υψηλής ποιότητας εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς οργανισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία της ΕΕΠΠ είναι άλλη μια καινοτομία και κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος καθώς εξασφαλίζει:

• επιπρόσθετες εξωτερικές αξιολογήσεις,

• ευρύτερη διασπορά των επιτυχημένων δράσεων του προγράμματος

• παροχή βοήθειας για τη βελτίωση ή την επίλυση των αδύνατων σημείων.

Επίσης, αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις για καινοτομίες από σχετικούς εθνικούς φορείς και οργανώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Οι εθνικοί εταίροι θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης στις χώρες τους, ως ακολούθως:

• Ελληνική Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης: υπεύθυνοι είναι ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

• Ισπανική Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης: υπεύθυνη είναι η οργάνωση Fundaci ón Gypaetus .

• Πορτογαλική Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης: υπεύθυνες είναι οι οργανώσεις Quercus (Εθνική Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης) και CEAI (Κέντρο Μελέτης Ορνιθοπανίδας Ιβηρικής)

Άστεγος Διαβάτης Blogspot


Δεν υπάρχουν σχόλια: