Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Κινδυνεύει ο αιγαιόγλαρος

Μέτρα για τη σωτηρία του

Ανησυχητική μείωση παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία ο πληθυσμός των πουλιών. Σύμφωνα με την Ορνιθολογική Εταιρεία, έχουν απομείνει μόλις 350 με 500 ζευγάρια...

Ολοένα και λιγότεροι αιγαιόγλαροι φωλιάζουν στις ελληνικές νησίδες και πετούν πάνω από το Αιγαίο. Ο αιγαιόγλαρος, το πουλί-σύμβολο του Αρχιπελάγους, παρουσιάζει ανησυχητική μείωση την τελευταία δεκαετία. Oπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή του 2010 από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ο ελληνικός πληθυσμός ανέρχεται στα 350?500 ζευγάρια, ενώ κατά την προηγούμενη απογραφή του 1999 είχαν εντοπιστεί 700-900 ζευγάρια αιγαιόγλαροι.
Για τον λόγο αυτό η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα LIFE, που στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων απειλών για τον αιγαιόγλαρο, τη βελτίωση της αναπαραγωγής του στις πιο σημαντικές αποικίες του και επομένως στη διάσωσή του.
Ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία, η υπερβόσκηση, ο τουρισμός, η αλιεία και το κυνήγι, μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην επιτυχία αναπαραγωγής του αιγαιόγλαρου. Παράλληλα, απειλή για τα θαλασσοπούλια αποτελεί η μείωση της διαθέσιμης τροφής, λόγω της υπεραλίευσης και της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά και οι αρουραίοι, που τρώνε τα αβγά και τους νεοσσούς.
Ανταγωνιστής
Ακόμα, ο αιγαιόγλαρος έχει έναν μεγάλο ανταγωνιστή όσον αφορά την εξεύρεση τροφής και τις θέσεις φωλιάσματος. Τον ασημόγλαρο, ο οποίος μάλιστα εμφανίζει και σημαντική αύξηση, αφού ο πληθυσμός του φτάνει περίπου τα 200.000 ζευγάρια. Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη γλάρου είναι το χρώμα του ράμφους.
Ο αιγαιόγλαρος έχει κόκκινο ράμφος και ο ασημόγλαρος κίτρινο. Επιπλέον, ο ασημόγλαρος πετάει πάνω από τις χωματερές, ζει ακόμη και μέσα στις πόλεις και τρέφεται ακόμη και με σκουπίδια, σε αντίθεση με τον αιγαιόγλαρο που αποφεύγει την ενδοχώρα και τρώει μόνο αφρόψαρα.
Πρόγραμμα LIFE
Οι δράσεις που υλοποιούνται
Το πρόγραμμα LIFE υλοποιείται σε 17 ζώνες ειδικής προστασίας (Δέλτα Νέστου, Φούρνοι, Αμοργός, Λήμνος, κ.α.), όπου απαντώνται και οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί του αιγαιόγλαρου στη χώρα μας. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει αξιολογήσει τα συμπλέγματα νησίδων, όπου οι αρουραίοι προξενούν τη μεγαλύτερη ζημιά και έχει ήδη προχωρήσει στην απομάκρυνση των τρωκτικών. Ακόμη, στοχεύει στην πιλοτική εφαρμογή διαφόρων μεθόδων ελέγχου των πληθυσμών του ασημόγλαρου και μελετά το μέγεθος του προβλήματος της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία.
Στις δράσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση πομπών GPS σε ενήλικους αιγαιόγλαρους, προκειμένου να εντοπιστούν οι κύριες περιοχές, όπου τα πουλιά βρίσκουν την τροφή τους, καθώς και δακτυλιδιών σε νεοσσούς, που πιθανόν να δώσουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις και τη συμπεριφορά τους.

kykladesnews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: