Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ψάχνει χώρο για τα αδέσποτα ο Δήμος Τρίπολης

Προκήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση χώρου

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Γιάννης Σμυρνιώτης υπέγραψε την προκήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου από το Δήμο, για ...
τη φύλαξη των αδέσποτων σκύλων της περιοχής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο χώρος που θα μισθωθεί από τον Δήμο Τρίπολης και θα προορίζεται για τη φύλαξη των αδέσποτων σκύλων θα πρέπει να ευρίσκεται:

1. εντός των ορίων του Δήμου
2. εκτός κατοικημένης περιοχής
3. να έχει πρόσβαση με αυτοκίνητο
4. ο χώρος φύλαξης να διαθέτει περιφραγμένο ελεύθερο ακάλυπτο χώρο περίπου 10 στρέμματα όπου θα κυκλοφορούν ελεύθερα τα αδέσποτα σκυλιά
5. να υπάρχει κτίριο ασφαλές με αερισμό και ηλιασμό κατάλληλα διαμορφωμένο σε χωρίσματα και κλουβιά για φιλοξενία 50 σκύλων
6. το κτίριο να έχει σύστημα καθαρισμού και αποχέτευσης


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη : dogw0rld.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: