Σελίδες

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Μέριμνα των αδέσποτων ζώων από τον Δήμο Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την μέριμνα των αδέσποτων ζώων (ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.46 του ν.4235/14), έχει καταρτίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που περιλαμβάνει: Α. Ανάθεση σε κτηνιατρική εταιρεία της εργασίας «Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων του Δήμου Αγρινίου» για την περισυλλογή, τον έλεγχο για λεϊσμάνια, την στείρωση, την νοσηλεία και παραμονή τους μέχρι την αποθεραπεία τους, τον εμβολιασμό τους κατά της λύσσας και ...
την σήμανσή τους. Β. Την διαδικασία της υιοθεσίας των ανωτέρω ζώων μετά την αποθεραπεία τους, από ενήλικα άτομα ή φιλοζωϊκές ενώσεις και σωματεία Γ. Την επανένταξή τους (εφόσον δεν υιοθετηθούν) Δ. Την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από την αρμόδια 5μελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ε. Την επιλογή θέσεων για την τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστρών για την σίτηση των αδεσπότων ζώων που επανεντάσσονται. ΣΤ. Την προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση των αδεσπότων. Επι πλέον καταβάλλονται καθημερινά προσπάθειες ώστε ο Δήμος σε συνεργασία με τις φιλοζωϊκές οργανώσεις, να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν άμεσα και αποτελεσματικά στα αιτήματα των πολιτών, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας αλλά και των οικονομικών δυνατοτήτων του και με γνώμονα τη προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των πολιτών μας. Τα αιτήματα των πολιτών υποβάλλονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου (Δ/νση: Στ. Τσιτσιμελή και Εθν. Οδός, τηλ: 2641363453) Οι άμεσες ενέργειες του Δήμου είναι: 1. Η δημιουργία Δημοτικού Καταφυγίου για την προσωρινή παραμονή των αδέσποτων ζώων μέχρι την υιοθεσία τους ή την επανένταξή τους. 2. Συνεχής ενημέρωση μέσω του site του Δήμου Αγρινίου, ημερίδες, φυλλάδια, ανακοινώσεις σε ΜΜΕ κλπ., ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για να αντιμετωπίζουν τα ζώα με προσήκοντα σεβασμό και εκτίμηση όπως αρμόζει σε κάθε νοήμον και συναισθανόμενο όν, για να γίνει αλλαγή στην αντίληψη, τη νοοτροπία , την κουλτούρα και συμπεριφορά όλων απέναντι σε αυτά. Γεγονός το οποίο είναι δείκτης του πολιτισμού μιας σύγχρονης και οργανωμένης κοινωνίας. 
sinidisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: