Σελίδες

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Θεσσαλία. Ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η απόφαση για τα αδέσποτα

Δεκτή έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η ένσταση που κατέθεσε η παράταξης της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, κατά της απόφασης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σκοπό την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων. Με έγγραφό της προς το Δήμο Βόλου, το οποίο εστάλη την περασμένη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητά να της αποσταλεί η προσβαλλόμενη απόφαση και ...
να γνωστοποιήσει η Δημοτική Αρχή τις απόψεις της επί του συνόλου των αιτιάσεων της ένστασης. Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή προγραμματίζει καμπάνια για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, για αύριο Κυριακή, και μάλιστα καλεί εθελοντές και εκπροσώπους των παρατάξεων να «αγκαλιάσουν» την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας στη δράση. Σημειώνεται ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που ελέγχεται, ελήφθη στις 22 Σεπτεμβρίου και αφορά την έγκριση εκκίνησης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών α) «Περισυλλογής- φιλοξενίας αδέσποτων ζώων του Ενιαίου Δήμου Βόλου» β) «Περίθαλψης – Στείρωσης αδέσποτων ζώων του Ενιαίου Δήμου Βόλου», ενδεικτικής συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00 ευρώ) με τον ΦΠΑ, διάρκειας ενός εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης. Με την ένστασή της η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί βάσει αυτής, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ένστασης. Οι ενιστάμενοι ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται νομιμότητας για τους εξής λόγους: 1) Πρόκειται για δύο διαγωνισμούς και όχι για έναν. Ο διαγωνισμός με στοιχείο β απευθύνεται σε κτηνιάτρους. Όμως, ήδη υφίσταται ενεργή σύμβαση του Δήμου Βόλου με κτηνίατρο που λήγει τον Μάϊο του 2015. 2) Ενώ ορίζεται ότι η δαπάνη θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Αναστάσιος Μπατζιάκας, κατά την 21η Τακτική Συνεδρίαση της 6-10-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ενημέρωσε ότι η απόφαση είναι εσφαλμένη από «παραδρομή» και αφορά ετήσια διάρκεια και συνεπώς όχι 90.000 ευρώ ετησίως αλλά 45.000 ευρώ ετησίως. 3) Ενώ ο Δήμος Βόλου διαθέτει στη θέση «Μαραθάς» Γλαφυρών δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων, δεν αποσαφηνίζεται αν θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται το εν λόγω καταφύγιο, μετά τον ανωτέρω με στοιχεία (α) διαγωνισμό, ή αν θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά καταφύγιο που θα διαθέσει ο ανάδοχος του διαγωνισμού. 4) Πρέπει να επισημανθεί, ότι το δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων στη θέση «Μαραθάς» Γλαφυρών είναι πρότυπο και κόστισε στο παρελθόν αρκετά με στόχο να καλύπτει τις ανάγκες του Νομού και αφετέρου πληροί τέτοιες προδιαγραφές που θα ζήλευαν πολλοί άλλοι Δήμοι. 
http://e-thessalia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: