Σελίδες

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Ανοικτή επιστολή ΠΦΠΟ για χοίρους εκτροφής

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

 Δελτίο Τύπου της 23.01.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 Σύμφωνα με το Π.Δ. 215/2003 αλλά και την τελευταία Οδηγία 2008/12 της Ε.Ε. με τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων εκτροφής η κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. θα έπρεπε να έχει προσαρμοστεί με τους κανόνες αυτούς. Οι κανόνες αναφέρονται σε ζητήματα , όπως οι συνθήκες σταβλισμού, μόνωσης , θέρμανσης και αερισμού , το περιβάλλον διαβίωσής τους , το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για άσκηση και ...
διερευνητική συμπεριφορά και τον μη εγκλεισμό τους σε περιορισμένους χώρους. Ειδικότερα για τις χοιρομητέρες η Οδηγία προβλέπει ότι απαγορεύεται η διατήρησή τους σε συνεχή στενό περιορισμό. Ομοίως η Οδηγία κάνει μνεία ότι, η μερική αποκοπή της ουράς, η περικοπή των δοντιών και το τρόχισμα των δοντιών πιθανότατα να προκαλέσουν στους χοίρους άμεσα πόνο, καθώς και κάποιον παρατεταμένο πόνο. Ο ευνουχισμός είναι πιθανό ότι προκαλεί παρατεταμένο πόνο ,που επιδεινώνεται εφόσον υπάρξει ρήξη ιστών. Οι πρακτικές αυτές αποβαίνουν επομένως σε βάρος της καλής διαβίωσης των χοίρων, ιδίως όταν τις χρησιμοποιούν ακατάλληλα ή άπειρα άτομα. Οι συνθήκες που οι χοιροτρόφοι σταβλίζουν τα ζώα αυτά και οι πρακτικές που ακολουθούν μακράν απέχουν των ανωτέρω προβλεπόμενων. Δελτίο Τύπου της 23.01.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι ενώ τον Φεβρουάριο του 2013 εστάλη στην Ελλάδα αίτημα για συμμόρφωση ιδιαίτερα για τις συνθήκες διαβίωσης των χοιρομητέρων , και ενώ είχε προηγηθεί 12ετής μεταβατική περίοδος , η χώρα μας δεν έχει συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και αν δεν γίνει αυτό εντός δύο μηνών κατά το μάλλον ή ήττον θα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή το έργο αυτό , της μη συμμόρφωσης, το έχουμε ξαναδεί με τις κλωβοστοιχίες των ορνίθων , όπου η Ελλάδα καταδικάστηκε στην πληρωμή προστίμου, αναρωτιόμαστε ποια συμφέροντα ή πελατειακές σχέσεις είναι αυτές που βάζουν υπεράνω όλων και την εικόνα της χώρας μας και βεβαίως την ευζωία των ζώων . Η Ομοσπονδία μας θα επιδιώξει συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου , πριν αποστείλει επιστολή στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενημερωθεί για τα μέτρα τα οποία πρόκειται να πάρει για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων αυτών όσο και για τις πρακτικές ευνουχισμού κλπ που χρησιμοποιούν οι χοιροτρόφοι στην Ελλάδα της Ευρώπης. 
 Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Δεν υπάρχουν σχόλια: