Σελίδες

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Υπόμνημα της ΣΥΖΩΣΩΕΛ για την τροποποίηση του νόμου 4039/12 για τα ζώα συντροφιάς

Υπόμνημα κατέθεσε η Συνομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στα πλαίσια του νομοσχέδιου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητήθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και συζητείται αύριο στη Βουλή και που αφορά τα ζώα συντροφιάς , καθώς η ίδια δεν εκλήθη με τους άλλους φορείς. Το συγκεκριμένο υπόμνημα συνιστούσε και καταγγελία της Συνομοσπονδίας στις 8.11.2013 προς τον Άρειο Πάγο και το ΥΠΑΑΤ :
ΘΕΜΑ  «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΥ 4039/12» 1)ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  Με το άρθρο 9 παράγραφος 6 προβλέπεται ότι φιλοζωικά σωματεία μπορούν να υιοθετήσουν αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Αντιβαίνει το άρθρο 5 του Ν4039/12 που ορίζει τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη, τον ΕΚ  998/2003 καθώς και ΕΚ 576/12 άρθρο  3 το  οποίο   αναφέρει σαφώς ότι ιδιοκτήτης νοείται το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης και πάλι προς αποφυγή της εμπορίας αδέσποτων ζώων. Επομένως σε  έναν ιδιωτικό φορέα, όπως ένα σωματείο  που τα μέλη του εναλλάσσονται, δεν υπάρχει η ατομική ευθύνη (ποινική και αστική) που προϋποθέτει το ως άνω άρθρο του Ν4039.

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής «Οι δήμοι υποχρεούνται για την περισυλλογή  και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συμφώνα με το παρόν άρθρο. Αρμοδιότητες και διαχείριση αδέσποτων δεν επιτρέπονται από τα φιλοζωικά σωματεία παρά μόνο εθελοντική συνεργασία» σύμφωνα με την υπ' αριθμό 130/2013  γνωμοδότηση του  νομικού συμβουλίου του κράτους  Άρθρο 5

 Περίπτωση δ άρθρου 5 παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής

  «να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου εάν πρόκειται να ταξιδέψει και τα συνοδευτικά έγραφα να είναι σύμφωνα με τους εκάστοτε ευρωπαϊκούς  κανονισμούς και οδηγίες και να υπογράφεται από κτηνιάτρους του Δημοσίου»

 (Εκτέλεση του ΕΚ 882/2004  άρθρα 54 και 55 που ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν σύνολο κανόνων  για την καλή διαβίωση των ζώων.)

    Τα ανωτέρω επιβάλλονται για την πρόληψη της αθρόας παράνομης "υιοθεσίας" ζώων συντροφιάς  στην αλλοδαπή από σωματεία που οι Δήμοι παρανόμως ανέθεσαν την  διαχείριση των αδέσποτων σε αυτά

     Αυτή η πρακτική να θεωρηθεί παράβαση καθήκοντος από τους Δημάρχους με τις αντίστοιχες κυρώσεις.4Ο  ΕΔΑΦΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΑΡΘΡΟΥ 4

 «Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση οι κτηνίατροι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα συμφώνα με το Π.Δ 38/2010. Επίσης εξαιρούνται της καταγραφής και σημάνσεως των αδέσποτων ή όποιων  ζώων υποστούν κτηνιατρικές πράξεις από αυτούς καταγραφή γίνεται από τους Δήμους που είναι διαχειριστές των ζώων κατά τον νόμο και στα διοικητικά όρια των Δήμων που παραχωρούν χώρο στους εθελοντές για κτηνιατρικές πράξεις και χώρο περαιτέρω νοσηλείας»

 (Απόφαση ΝΣΚ  63/2013)

 2)ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 6  Η πρόβλεψη για άδεια εκτροφής σε ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων:

     1)Έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 6 ως προς τις εγκαταστάσεις για τον εκτροφέα για την ευζωία των διατηρούμενων ζώων

    2)Ο ιδιώτης «ερασιτέχνης» δεν υπόκειται σε διαρκή έλεγχο από το δημόσιο ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων  καθότι η οικία θεωρείται άσυλο σύμφωνα με το άρθρο 9 του Συντάγματος και η οποιαδήποτε  έρευνα σε οικία υπόκειται στις διατάξεις  του 253, 254 και 255 ΚΠΔ (Όταν διεξάγεται ανάκριση για κακούργημα-πλημμέλημα ή όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί η βεβαίωση αξιόποινης πράξης)

       Άρα δημιουργείται ένα επάγγελμα με πληθώρα ανισοτήτων. Από τη μία πλευρά ο νόμιμος εκτροφέας ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις οι οποίες θεωρούνται δημόσιοι χώροι και  οι ελεγκτικοί μηχανισμοί  έχουν άμεση πρόσβαση ως προς την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και από την άλλη οι ερασιτέχνες οι οποίοι εκτρέφουν τα ζώα σε μη προσβάσιμο χώρο με αποτέλεσμα  ανεξέλεγκτες γέννες και ευκολία φοροδιαφυγής, καθότι ο σκοπός της εκτροφής είναι η πώληση ζώων..

 (Παράβαση άρθρου 4 και 5 Συντάγματος και παράβαση Ν2017/92 Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία ζώων συντροφιάς για έλεγχο γεννήσεων και εγκαταστάσεων για την ευζωία των διατηρούμενων ζώων.)

 Πρόταση: η πώληση ζώων να επιτρέπεται μόνο από νόμιμους εκτροφείς οι εγκαταστάσεις των οποίων να διέπονται από τον Ν604/77 και Π.Δ 463/78  και τροποποίηση του άρθρου 12 παράγραφος 5 Ν604/77 από πταίσμα σε πλημμέλημα και πρόστιμο 5.000 ευρώ

                                           

3)ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΖΩΩΝ  Άμεση  εφαρμογή της ισχύος περί απαγόρευσης  αναπαραγωγής και εκτροφής ακρωτηριασμένων σκύλων.

    Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «για την προστασία των ζώων συντροφιάς» κυρώθηκε με το ν.2017/1992 χωρίς καμία επιφύλαξη, ως έχουσα υπερνομοθετική ισχύ κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος και σαφώς δεν μπορεί να τροποποιηθεί με κοινό νόμο! ...πάραυτα .. ο εισηγητής της ΝΔ κ. Κόλλιας τάχθηκε υπέρ του παράνομου -σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία- ακρωτηριασμού των ζώων και μάλιστα μίλησε και για την μεσαιωνική πρακτικού κοπής ουρών με "λαστιχάκι"! Υπενθυμίζουμε  ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς αποτελεί υπερεθνική νομοθεσία που δεν μπορεί να αλλάξει με εθνική νομοθεσία, άρα είναι παράνομη η κοπή ουρών και αυτιών ...

  (Απόφαση  ΝΣΚ  326-2013 και Ν2017/92 Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία ζώων συντροφιάς )4)ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ-ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟΆρθρο 13 παράγραφος 1

Κατάργηση  της διατύπωσης  «Εξαιρούνται επίσης, οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, στις εγκαταστάσεις των οποίων διεξάγονται εκπαιδευτικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης» καθότι η λειτουργία τους οδηγεί στην εμπορευματοποίηση των ζώων και ιδιαίτερα της άγριας πανίδας, σε αφύσικες και κακές  συνθήκες διαβίωσης, ενώ ο χρόνιος εγκλεισμός των ζώων αποτελεί μέσο βασανισμού.  Κάθε προσπάθεια τροποποίησης ή κατάργησης του άρθρου 13 του ν. 4039/2012, με πρόσχημα την πραγματοποίηση δήθεν εκπαιδευτικών παραστάσεων μας βρίσκει εντελώς αντίθετους πολλώ δε μάλλον όταν ουσιαστικά η τροποποίηση ευνοεί φωτογραφίζοντας ειδικώς μία μοναδική εμπορική επιχείρηση στη χώρα μας(!) η οποία τυγχάνει να εκθέτει κητώδη αλλά και άλλα είδη cites , έχει καταγγελθεί δε από κέντρα περίθαλψης όπως το Ε.Κ.Π.Α.Ζ για τη παράνομη έκθεση σε αιχμαλωσία προστατευόμενων ειδών ακόμη και της Ελληνικής πανίδας με σκοπό το κέρδος κατα παράβαση της Σύμβασης .. Αντί των τροποποιήσεων υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο οφείλει να μεριμνήσει ώστε οι διατάξεις του ν.4039/2012, να έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του Αττικού Πάρκου και να απαγορευθεί άμεσα η λειτουργία δελφινάριου και ταυτόχρονα η Πολιτεία οφείλει να εγγυηθεί την ασφαλή μεταφορά των δελφινιών σε κατάλληλο περιβάλλον. Άλλωστε έκθεση συντάχθηκε από το BornFreeFoundation για λογαριασμό του ευρωπαϊκού δικτύου ζωοφιλικών οργανώσεων ENDCAP ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχε η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ συμπέρανε τα παρακάτω Οι απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/22 για τους ζωολογικούς κήπους παραβιάζονται συστηματικά και είναι αμφίβολο αν έχουν ενσωματωθεί επαρκώς στην ελληνική νομοθεσία. 14 από τους 15 ελληνικούς ζωολογικούς κήπους λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια. 3 στους 4 ζωολογικούς κήπους παραβιάζουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για συμβολή σε δραστηριότητες προστασίας της βιοποικιλότητας, όπως επιστημονική έρευνα ή προγράμματα στη φύση. Τα μέτρα προστασίας των επισκεπτών από κινδύνους τραυματισμού ή μετάδοση ασθενειών από τα ζώα, είναι ελλιπέστατα. Πολλοί από τους περιφραγμένους χώρους είναι ανθυγιεινοί και παραβιάζουν τις απαιτήσεις για διαφύλαξη της υγείας των ζώων και για ανεκτές συνθήκες διαβίωσής τους. Καμιά προσπάθεια δε γίνεται να εμπλουτιστούν οι χώροι με στοιχεία που να παραπέμπουν στο περιβάλλον όπου κανονικά ζουν τα ζώα, στοιχείο σημαντικό τόσο για την ψυχική τους υγεία όσο και για τις προβαλλόμενες ως εκπαιδευτικές λειτουργίες.

         Ο Γ. Γραμματεύς                                                                              ΠρόεδροςΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ                                               ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                       Α/Α λόγω υγείας

                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

                                                                                                         Αναπληρώτρια            

      ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

1)      ΕΚ 576/2013

2)      Υπ' αριθμό 130/2013  γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

3)      Υπ' αριθμό 63/2013    γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

4)      Υπ' αριθμό 326/2013  γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

5)      Μηνυτήρια Αναφορά του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ» Ε.Κ.Π.Α.Ζ

Δεν υπάρχουν σχόλια: