Σελίδες

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα στείρωσης & περίθαλψης αδέσποτων ζώων από το δήμο Χανίων


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικό είναι ότι περισσότερα από 180 αδέσποτα ζώα εξετάστηκαν από τους ιδιώτες κτηνιάτρους που έχουν συμβληθεί με το Δήμο για το σκοπό του προγράμματος, σε 174 ζώα τοποθετήθηκε ηλεκτρονική σήμανση ενώ ...
ο αριθμός των ζώων που έχουνεμβολιαστεί υπερβαίνει τα 140. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ’ όλοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνονταν κτηνιατρικές εξετάσεις, ηλεκτρονική σήμανση, αποπαρασίτωση, στείρωση και η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως τραυματισμοί και δηλητηριάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης επιθυμεί να υιοθετήσει ένα αδέσποτο, υποβάλλει στο Δήμο μια υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει ότι επιθυμεί να υιοθετήσει το συγκεκριμένο ζώο, τον αριθμό του ηλεκτρονικού τσιπ που έχει τοποθετηθεί από τον κτηνίατρο στο ζώο, και ότι θα τηρεί, ως νέος ιδιοκτήτης, τους κανόνες ευζωίας σύμφωνα με τον Ν.4039/2012, και στη συνέχεια του παραδίδεται το βιβλιάριο υγείας του ζώου. Ως κηδεμόνας απευθύνεται στον συμβεβλημένο κτηνίατρο, και τα στοιχεία του ζώου αποστέλλονται στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο με την πληρωμή του αντίστοιχου παραβόλου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 28213 41643/41645 και στο email: d-oikanap@chania.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: