Σελίδες

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Eπιστολή-απάντηση για τα αδέσποτα ζώα

Από τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Πασχάλη Γονατά

Με αφορμή επίκαιρη ερώτηση στη βουλή σχετικά για τα κρούσματα λύσσας που έχουν σημειωθεί στην Αττική ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Πασχάλης Γονατάς απέστειλε επιστολή απάντηση προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τις δράσεις του Δήμου Ηρακλείου Αττικής σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την αντιμετώπιση κρουσμάτων λύσσας. Όπως έχει φανεί...
από την κινητοποίηση και τις στοχευόμενες κινήσεις η βούληση της διοίκησης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής εκτός των υπολοίπων αντικειμένων αρμοδιότητας αλλά και στο εν λόγω θέμα, είναι η πλήρη εφαρμογή των νόμων. 1) Από το 2012 έχει οριστεί με απόφαση του Δημάρχου κ. Βλασσόπουλου η 5μελης επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 12 του Ν 4039/12. 2) Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής έχει υπογράψει σύμβαση από το 2012 με τον Σύνδεσμο Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Αττικής (ΣΚΜΖΑ) προκειμένου να εκτελεστούν οι δραστηριότητες που προβλέπονται από το άρθρο 9 παράγραφοι 4,5 και 6 του ίδιου ως άνω νόμου ήτοι: Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, στείρωση, εμβολιασμό, σήμανση και τη γενικότερη κτηνιατρική εξέταση. 3) Οι υιοθεσίες των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες γίνονται πάντα υπό την εποπτεία μας και συντάσσεται το συμβόλαιο υιοθεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Ν4039/12, αφού προηγουμένως έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία. Εν συνεχεία ο συνεχείς έλεγχος της τήρησης των κανόνων ευζωίας από τους νέους ιδιοκτήτες των υιοθετουμένων ζώων συντροφιάς γίνεται από τα μέλη των φιλοζωικών σωματείων της περιοχής μας σε συνεργασία με τον Δήμο μας. 4) Ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση με ιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις για την ολιγοήμερη παραμονή ζώων συντροφιάς όταν κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με την γνωμάτευση των κτηνιάτρων του προγράμματος. 5) Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες καταγράφονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονικό αρχείο όπου για το κάθε αδέσποτο ζώο έχει δημιουργηθεί φάκελος με τον αριθμό σήμανσης και περιέχει την καρτέλα του που συντάσσεται από τον κτηνίατρο και αναφέρονται όλες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, η φωτογραφία του ζώου καθώς και οι εξετάσεις του. 6) Έχει αποφασιστεί σε επίπεδο Δημοτικών συμβουλίων η συνεργασία των Δήμων Ηρακλείου, Πεύκης - Λυκόβρυσης, Μεταμόρφωσης και Ν. Ιωνίας για την δημιουργία ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων σύμφωνα τον Ν604/1977 και το Π.Δ 453/1978 δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφο 5 του Ν4039/12. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού έχουμε αιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας υποδείξουν έκταση αξιοποιήσιμη. 7) Έχει συμφωνηθεί με τον κτηνίατρο κ. ΧΙΩΤΑΚΗ Θεόδωρο πρόεδρο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας Ελλάδας η από κοινού συνεργασία με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της φιλοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία της περιοχής μας με εκδηλώσεις και ομιλίες από εξειδικευμένους επιστήμονες καθώς και την διαμοίραση έντυπου κατάλληλου υλικού. 8) Σκοπός μας είναι η δημιουργία αρχείου δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση β διότι η ανεύθυνη συμπεριφορά συμπολιτών μας ήτοι παράβαση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη άρθρο 5 του ίδιου ως άνω νόμου είναι μια από της αίτιες δημιουργίας αδέσποτων ζώων, σκοπός που για την επίτευξη του αξιοποιήθηκε η κατηργημένη πλέον Δημοτική Αστυνομία με τους συνεχείς ελέγχους και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων που αποτελούσαν και μια εκ των πηγών χρηματοδότησης του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων. Κατόπιν των παραπάνω είναι σαφές ότι η διοίκηση του δήμου είναι σε απόλυτη συμφωνία με το σκοπό του νόμου ο ποίος είνα η αρμονική συμβίωση με τα αδέσποτα ζώα, η επανένταξη και όχι ο εγκλεισμός τους σε καταφύγιο με φυσική εξέλιξη την θανάτωση τους, ο περιορισμός του αριθμού τους μέσω των στειρώσεων, ο εμβολιασμός τους, η προβολή της φιλοζωίας με σκοπό την υιοθεσία, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου καθώς και ο αυστηρός έλεγχος των ιδιοκτήτων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. Επίσης να σας αναφέρουμε ότι από τη μέχρι τώρα καταγραφή αδέσποτων ζώων που έχει πραγματοποιηθεί, δεν έχει εντοπιστεί κρούσμα λύσσας.
e-irakleio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: