Σελίδες

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Ο Γιώργος Καμίνης εναντίον... ζώων και φυτών του Εθνικού Κήπου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Εταιρία Φίλων του Εθνικού Κήπου για αναστολή ή ακύρωση απόφασής του

Η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου και δέκα ακόμη Αθηναίοι πολίτες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ανασταλεί και να ακυρωθεί η, από 26.9.2013, απόφαση του δήμου Αθηναίων και του δημάρχου Γιώργου Καμίνη, με την οποία εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη για την κηποτεχνική διαμόρφωση οκτώ σημείων του...
Εθνικού Κήπου. Στην αίτησή της, η επίμαχη εταιρεία υποστηρίζει ότι με την έναρξη των έργων, όπως είναι η διάνοιξη και διαπλάτυνση οδών, η κοπή και το κλάδεμα δένδρων, η αφαίρεση θάμνων, η εγκατάσταση εργοταξίου, κ.λπ., θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη φυτική βλάστηση του Εθνικού Κήπου ή βλάβη η οποία δύσκολα θα μπορέσει να επανορθωθεί. Από τα έργα αυτά, θα προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στα ζώα που διαβιώνουν στο Εθνικό Κήπο, αλλά θα προκληθούν και αλλοιώσεις στο οικοσύστημά του. Να δούμε λοιπόν αν τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει ως επιβλαβή για την χλωρίδα και την πανίδα της...Αθήνας την απόφαση του κ. Καμίνη. zoomnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: