Σελίδες

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΑ «STOP VIVISECTION».

ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ

Τα ζώα έχουν εγγενή αξία που πρέπει να είναι από όλους σεβαστή.

Η καλή διαβίωση των ζώων συνιστά κοινοτική αξία που διαφυλάσσεται από Πρωτόκολλα, Διεθνείς Συνθήκες και Κοινοτικές Οδηγίες. Η κατανόησή μας για τα ζώα και η γνώση που έχουμε αποκτήσει για τη νοημοσύνη, την αισθαντικότητα και την πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς τους έχουν οδηγήσει σε μια αυξανόμενη ηθική ευαισθησία σε θέματα που αφορούν το σεβασμό και ...
την προστασία των ζώων και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζώα κρίνεται σημαντικός για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες – και όχι μόνο. Πρόσφατα παραδείγματα (2013) αποτελούν η απαγόρευση από το Ιταλικό Κοινοβούλιο εκτροφής ανώτερων θηλαστικών (γάτες, σκύλοι, πρωτεύοντα) για πειραματικούς σκοπούς, η απαγόρευση οποιασδήποτε επίπονης διαδικασίας χωρίς χρήση αναισθητικού, η απαγόρευση ετερόλογων μεταμοσχεύσεων (κυττάρων-ιστών) μεταξύ των ειδών, η χρήση πειραματόζωων στην πολεμική έρευνα και στην εκπαίδευση. Η Πολιτεία του Κονέτικατ προχώρησε φέτος, ύστερα από την απαίτηση της κοινής γνώμης, σε ψήφισμα νόμου που επιτρέπει στους μαθητευόμενους να αρνηθούν τον τεμαχισμό ζώων, απαιτώντας τη χρήση πιο ανθρώπινων» εναλλακτικών μεθόδων για την εκπαίδευσή τους. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, με αυξανόμενες ηθικές ευαισθησίες, η πολιτική που ακολουθείται από τους Έλληνες, ως μέλη της κοινωνίας Ευρωπαίων Πολιτών, επιβάλλεται να αντανακλά τις νέες αυτές ηθικές αντιλήψεις. Η Ομάδα για τα Δικαιώματα και την Προστασία των Ζώων/Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΣΥΡΙΖΑ, διακηρύσσοντας μια πολιτική στάση ενάντια στην αδικία, την εκμετάλλευση, την πρόκληση αδικαιολόγητου και αχρείαστου πόνου στον πιο αδύναμο, δηλώνει την ενεργή συμμετοχή και συμπαράστασή της στην Κίνηση-Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «STOP VIVISECTION». Το «STOP VIVISECTION» δεν είναι απλά μια ακόμα καμπάνια συλλογής υπογραφών, αλλά ένα εργαλείο νομικά δεσμευτικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αγώνα για αναθεώρηση της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη χρήση Πειραματόζωων στην Ευρωζώνη (2010/63/EΕ). Η συλλογή 1.000.000 υπογραφών από Ευρωπαίους Πολίτες είναι η μοναδική ευκαιρία της Ευρώπης, μετά το πρόσφατο ΟΧΙ στη χρήση πειραματοζώων για δοκιμές καλλυντικών προϊόντων, να πει ΟΧΙ και στην άσκοπη κατάχρηση εκατομμυρίων πειραματόζωων στο όνομα της ιατρικής, φαρμακευτικής, τοξικολογικής ακόμα και πολεμικής έρευνας, χωρίς κάποιο ουσιαστικό όφελος για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Δε πρέπει να χαθεί η ευκαιρία ν’ αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση την προσέγγισή της όσον αφορά την ηθική υπόσταση που αναγνωρίζει στα ζώα, τη μεταχείρισή τους από τον άνθρωπο αλλά και την προστασία της ίδιας της ανθρώπινης υγείας. Υπογράφουμε το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000007/public/index.do?lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια: