Σελίδες

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Δεν πληροί του όρους για χορήγηση άδειας λειτουργίας το καταφύγιο αδέσποτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης θεσσαλονίκης

Την έκθεση αυτοψίας των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επισκέφτηκαν στις 21/03/2013 το χώρο συγκέντρωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στο χώρο του πρώην εργοταξίου καθαριότητας στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, απέστειλε ο προϊστάμενος κ. Τρευλόπουλος Ευάγγελος- κτηνίατρος στην Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη Αμπελοκήπων-Μενεμένης «Πολίτες σε Δράση», η οποία είχε εγείρει και το θέμα δημοσιοποιώντας φωτογραφίες και ντοκουμέντα. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή,...
το παραπάνω καταφύγιο αδέσποτων ζώων δεν διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία ούτε πληροί, αυτή τη στιγμή, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για να χορηγηθούν οι παραπάνω άδειες. Προκειμένου να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία δόθηκε προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της έκθεσης αυτοψίας (25/04/2013) ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση του συγκεκριμένου χώρου ή για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε άλλη περιοχή επιλογής του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και την μεταφορά των ζώων σε καταφύγιο ή ενδιαίτημα ζώων που λειτουργεί νόμιμα, έως την υιοθεσία τους ή την απελευθέρωσή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Το διαβιβαστικό έγγραφο καταλήγει ως εξής : Στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν τα παραπάνω η Υπηρεσία μας θα προβεί στις κυρώσεις που προβλέπονται από τη ισχύουσα νομοθεσία.
H ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
Οι παρακάτω υπογράφοντες κτηνίατροι του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Πλευράκη Αικατερίνη και Γαλούπη Ευαγγελία σε εφαρμογή του με αρ. πρωτ. 2854/108230 έγγραφου της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και μετά την με αρ. πρωτ. 81502/2614/04-03-2013 καταγγελία της Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης Αμελοκήπων-Μενεμένης «Πολίτες σε δράση», επισκεφτήκαμε στις 21/03/2013 τον χώρο συγκέντρωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο χώρο του πρώην εργοταξίου καθαριότητας στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης. Κατά την επιθεώρηση ήταν παρούσα η κ. Ρίτσα Κόντσογλου, πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου «Αδέσποτη Ματιά» και ο κ. Κουσίδης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώσαμε τα εξής: 1. Μέσα στο χώρο του πρώην εργοταξίου καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης φιλοξενούνταν περίπου 12 σκύλοι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια λειτουργίας καταφυγίου ζώων (Ν 4039/2012, άρθρο 9 παρ. 2, Ν. 604/1977 άρθρο 6 παρ. 1). 2. Δεν υπήρχαν ατομικοί κλωβοί φιλοξενίας ζώων (άρθρο 20 παρ. 14 Ν. 3399/2005) αλλά όλοι οι σκύλοι φιλοξενούνταν σε ένα ενιαίο χώρο με ενιαίο περιφραγμένο προαύλιο που δεν επέτρεπε τη διαφυγή τους. 3. Κατά την επίσκεψή μας υπήρχαν σχετικά καλές συνθήκες υγιεινής με πολύ λίγα διάσπαρτα κόπρανα και ελάχιστη δυσοσμία. Σύμφωνα με τον κ. Κουσίδη και την κ. Κόντσογλου είχε αποκατασταθεί η βλάβη στα υδραυλικά του κτιρίου που είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του χώρου. 4. Τα ζώα κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι ήταν σε καλή θρεπτική κατάσταση, χωρίς συμπτώματα δερματοπαθειών ή εξωπαρασιτώσεων και δεν έφεραν σημάδια κακοποίησης. 5. Κατά δήλωση της κ. Κόντσογλου τα ζώα περισυλλέγονται από εθελοντές του φιλοζωικού σωματίου «Αδέσποτη Ματιά» και μετά την αποθεραπεία τους, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, τη στείρωσή και τη σήμανσή τους, αν δεν υιοθετηθούν από κάποιο πολίτη, απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. 6. Τα ζώα που βρίσκονταν στο χώρο κατά την επιθεώρηση, κατά δήλωση επίσης της κ. Κόντσογλου, υποβάλλονταν σε θεραπεία για διάφορα νοσήματα σύμφωνα με τις υποδείξεις ιδιωτών κτηνιάτρων που συνεργάζονται με το Δήμο. Μετά το τέλος της θεραπείας θα ακολουθήσει η υιοθεσία τους ή η απελευθέρωσή τους, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4039/2012, άρθρο 9) Τα περισσότερα ζώα ήταν εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα (μας επιδείχθηκαν τα βιβλιάρια υγεία τους) και πριν την υιοθεσία ή την απελευθέρωσή τους θα στειρωθούν και θα σημανθούν ηλεκτρονικά. 7. Κατά δήλωση του κ. Κουσίδη ο χώρος χρησιμοποιείται προσωρινά για τις ανάγκες του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έως ότου ιδρυθεί και λειτουργήσει το κανονικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να δημιουργηθεί ξεχωριστός χώρος για τη φιλοξενία γατών.                  
Οι Κτηνίατροι Πλευράκη Κατερίνα, Γαλούπη Ευαγγελία

Δεν υπάρχουν σχόλια: