Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Απαγόρευση κυνηγίου σε περιοχές του νομού Καρδίτσας

Το Δασαρχείο Καρδίτσας με απόφασή του απαγορεύει τη θήρα όλων των θηραμάτων για 5 χρόνια δηλαδή από 2/8/2012 έως 1/8/2017 σε έκταση 6.725,00 στρεμμάτων στη θέση «Μακροβούνι» Βλοχού και Αγ. Δημητρίου του Δήμου Παλαμά, όπως ακολούθως: ανατολικά: αρδευτικό κανάλι μέχρι ...
συναντήσεως του ποταμού Ενιππέα, δυτικά: συνέχεια αγροτικού δρόμου μέχρι συναντήσεώς του με τον επαρχιακό δρόμο Καρδίτσας – Λάρισας τον οποίο ακολουθεί, βόρεια: με συμβολή του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας – Λάρισας και επαρχιακού δρόμου Αγ. Δημητρίου – Πέτρινου και νότια με αγροτικό δρόμο – παρυφές Μακροβουνίου. Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης θα διώκονται και θα τιμωρούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: