Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Εκτροφή γουνοφόρων ζώων: ο θάνατός τους, η ζωή μου...

Ένας αμφιλεγόμενος κλάδος δίνει ανάσα στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας

Από πολλούς θεωρείται ως μια βίαιη εγκληματική πράξη εναντίον ανυπεράσπιστων ζώων, και από άλλους ως ένα βιοποριστικό επάγγελμα, απολύτως θεμιτό, προστατευμένο από Νομοθεσίες σε όλο τον κόσμο. Για δε την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα τα εκτροφεία αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα μερικής αποκλιμάκωσης των συνεπειών της κρίσης στην...
τοπική οικονομία, με αξιοσημείωτη εισροή συναλλάγματος στη χώρα. Μελέτη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2011, κατατάσσει τα είδη από γουνόδερμα βρίσκονται στα 15 σημαντικότερα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα και συγκεκριμένα καταλαμβάνουν την 12η θέση. Σύμφωνα με Καστοριανούς επαΐοντες: "Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων αποτελεί σημαντικό κλάδο της κτηνοτροφίας πολλών χωρών κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα ζώα έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες εκτροφής, ενώ τα κτηνοτροφικά συστήματα έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ζώων. Τα συστήματα αυτά εξασφαλίζουν στα ζώα υψηλής ποιότητας προστασία, στέγαση, κτηνοτροφικές μεθόδους και ελέγχους ασθενειών. Στην ΕΕ τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων υπολογίζονται σε 6.500 και απασχολούν 106.000 εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και 108.000 εργαζόμενους με μερική απασχόληση. Η αξία δε των γουνοδερμάτων που προέρχεται από εκτροφεία στην ΕΕ αγγίζει τα 625 εκ. ευρώ Για να παράγει το γουνοδέρμα ο εκτροφέας δεν μπορεί να δουλέψει μόνος. Στο δίκτυό του περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, παρασκευαστήρια ζωοτροφών, μεταφορικές εταιρείες, ειδικευμένοι οίκοι δημοπρασιών, κτηνίατροι, εποχιακοί εργάτες κτλ. Το δίκτυο αυτό γίνεται πραγματικά διεθνές, στο στάδιο όπου τα γουνοδέρματα πωλούνται με τη μορφή ακατέργαστων αποξηραμένων δερμάτων μέσω διεθνών δημοπρασιών. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε άλλες αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες συμπληρώνουν το εισόδημά τους από τον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Έτσι ο τομέας αυτός συμβάλλει στην επιβίωση των κοινοτήτων της υπαίθρου. Εξάλλου χάρη στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων, η αγροκτηνοτροφία γενικότερα παραμένει οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα σε περιοχές, όπου οι κλιματικές συνθήκες περιορίζουν τις επιλογές των αγροτών ως προς το τι μπορούν να παράγουν και να προωθήσουν επικερδώς στην αγορά. Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων ρυθμίζεται με ακρίβεια από συγκεκριμένους κανονισμούς σε επίπεδο κράτους και ΕΕ. Η οδηγία 98/58 της ΕΕ για την προστασία ζώων εκτροφής καλύπτει τα γουνοφόρα ζώα καθώς και ο Κανονισμός 827/68 που προβλέπει την ίδρυση του οργανισμού της κοινής αγοράς. Με την αναθεώρηση της Σύστασης από τα μέλη της ΕΕ αναφορικά με τη διατήρηση γουνοφόρων ζώων το 1999 δημιουργήθηκε η βάση για τις εθνικές νομοθεσίες που αφορούν την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων και περιλαμβάνει προβλέψεις για τη στέγαση των ζώων, τη συντήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων, την έρευνα, τις μεθόδους και τα μέσα θανάτωσης. Σκοπός της Σύστασης είναι να διασφαλίσει την υγεία και προστασία των εκτρεφόμενων ειδών που καλύπτει και σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις υγειονομικές διατάξεις την προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής που εδρεύει η μονάδα".

Προτάσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ/ΠΔΜ & Περιφερειακός Σύμβουλος Βαγγέλης Σημανδράκος, επισημαίνει τα εξής όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου: «Η εκτροφή των γουνοφόρων στην Ελλάδα άρχισε μόλις το 1965 σε περιοχές της Β. Ελλάδας όπου τόσο οι κλιματικές συνθήκες, όσο και οι συνθήκες εμπορίας και συρραφής, ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξή της. Μικρές μονάδες εκτροφής σε περιοχές όπως η Καστοριά, η Σιάτιστα, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα τα πρώτα χρόνια αναπτύσσονταν με πολύ αργό ρυθμό. Την τελευταία δεκαετία όμως σημειώθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγής και έτσι φτάσαμε σήμερα να λειτουργούν περίπου 40 εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, συνολικής δυναμικότητας εκτροφής περίπου 200.000 θηλυκών, με ικανότητα παραγωγής περίπου 1.000.000 δερμάτων. Καταλυτικός παράγοντας των εξελίξεων είναι η διαρκής και επίμονη προσπάθεια των εκτροφέων και των γουνοποιών της Δυτικής Μακεδονίας να αναπτύξουν τον κλάδο της γούνας. Αρχικά η προσπάθεια αυτή οδήγησε στην δημιουργία ενός εργοστασίου παραγωγής νωπής τροφής για εκτρεφόμενα γουνοφόρα ζώα. Στη συνέχεια λειτούργησαν τα εκτροφεία, καθώς και το ξηραντήριο δερμάτων, το οποίο και αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξαγωγή των δερμάτων στα δημοπρατήρια του εξωτερικού. Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία της προόδου, θα πρέπει να σημειωθεί από τη μια πλευρά ότι η Ελλάδα εισάγει 2 εκατομμύρια γουνοδέρματα, μέγεθος το οποίο μεταφράζεται σε εξαγωγή χρήματος ύψους 100 - 120 εκατομμυρίων ευρώ. Από την άλλη πλευρά όμως, με την λειτουργία του κλάδου της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων και με στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και τις πωλήσεις του έτους 2009, η συνολική παραγωγή δερμάτων ανήρθε στις 650.000 δέρματα, γεγονός το οποίο οικονομικά μεταφράζεται σε ποσό 22.000.000 €. Πρόκειται για ποσό το οποίο εισήχθηκε στην Ελλάδα με τη μορφή συναλλάγματος μιας και κατά κύριο λόγο οι πωλήσεις δερμάτων γίνονται μέσω δημοπρατηρίων του εξωτερικού και απευθύνονται σε κινέζους και ρώσους εμπόρους και πελάτες λιανικής. Έχοντας κανείς υπόψη του τα παραπάνω, μπορεί εύκολα να εκτιμήσει τα οικονομικά οφέλη που αποκομίζονται από την ανάπτυξη του κλάδου αυτού σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Πέραν όμως των οικονομικών μεγεθών, πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι με την ανάπτυξη του κλάδου υπάρχει μια γενικότερη άνθηση και σε περιφερειακές παρεμφερείς επιχειρήσεις, όπως βυρσοδεψεία, εταιρείες κατασκευής κλουβιών και υπόστεγων, βιοτεχνίες επεξεργασίας γουνοδερμάτων και εταιρείες που ασχολούνται με την προμήθεια πρώτων υλών για τις μονάδες αυτές. Επίσης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στα εκτροφεία και στις περιφερειακές επιχειρήσεις. Γίνεται επομένως κατανοητό ότι ο κλάδος διαθέτει μια έντονη δυναμική - και μάλιστα σε εποχή παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Μπορεί λοιπόν, η εκτροφή γουνοφόρων ζώων να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση, με το σκεπτικό της διοχέτευσης πρώτων υλών στις γουνοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής που μέχρι τώρα ήταν αναγκασμένες να εισάγουν τα γουνοδέρματα από τα δημοπρατήρια του εξωτερικού. Ο κλάδος εκτροφής των γουνοφόρων ζώων μπορεί επίσης να αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της περιοχής μας και μια από τις τελευταίες λύσεις αντιμετώπισης της ανεργίας που μαστίζει την περιφέρεια. Αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση ενασχόλησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής προκειμένου να αντληθεί συμπληρωματικό εισόδημα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η διάθεση και πληρωμή των δερμάτων είναι εξασφαλισμένη, αφού οι πωλήσεις γίνονται μέσω των δημοπρατηρίων του εξωτερικού και απευθύνονται σε κινέζους (κατά κύριο λόγο), αλλά και ρώσους πελάτες. Ο ρόλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σ’ αυτή τη δυναμική που αναπτύσσεται στη Δυτική Μακεδονία είναι καθοριστικός αφού μπορεί να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη παρέμβαση για την οργάνωση και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών του κλάδου των γουνοφόρων ζώων. Ειδικότερα το Υ.Π.Α.Α.Τ., θα μπορούσε, προωθώντας δυναμικές και άμεσες λύσεις, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ανάπτυξης του κλάδου με την υλοποίηση δράσεων όπως οι εξής: 1. Άμεση εφαρμογή ευνοϊκών κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόμου και χρηματοδότηση όχι μόνο των παγίων εγκαταστάσεων αλλά και του ζωικού κεφαλαίου. 2. Απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης και λειτουργίας των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων. 3. Στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με κτηνιάτρους για την υποστήριξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων. 4. Λειτουργία ινστιτούτου γουνοφόρων ζώωνs στην Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας 5. Τροποποίηση των ΚΥΑ του προγράμματος LEADER για άμεση υπαγωγή και ενίσχυση μικρών εκτροφείων στις περιοχές της Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών».

του Ευκλείδη Καραγιαννίδη - efk@u-r.gr
unitedreporters.gr/

Απλά προσθέτουμε και εμείς αυτό το video που ακολουθεί και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα και επιβιώνει οικονομικά βάσει της δικής του συνείδησης:Δεν υπάρχουν σχόλια: