Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

Αδέσποτα ΚΑΙ στους Ωρεούς

Ανάγκη δημιουργίας δημοτικού κυνοτροφείου

Κατά αγέλες κυκλοφορούν τα αδέσποτα σκυλιά στην παραλία των Ωρεών, ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων και στον παραλιακό πεζόδρομο, τρομοκρατώντας τους επισκέπτες. Το καθημερινό πρόβλημα δημόσιας υγείας των αδέσποτων που συνεχώς πολλαπλασιάζονται δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Ιστιαία ... (βλέπε σχετικό άρθρο: "Σκυλοχώρι μας πάει καλύτερα...") αλλά και πολλοί άλλοι πρώην δήμοι που συνενώθηκαν. Δεν είναι εμβολιασμένα, είναι επιθετικά ιδίως όταν βρίσκονται στον οίστρο τους και αφήνουν παντού περιττώματα. Είναι αναγκαία η αντιμετώπιση του φαινομένου από τον δήμο και η δημιουργία δημοτικού κυνοτροφίου. Ο δήμος οφείλει να γνωρίζει πως από τον Νόμο 3170/2003 “Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις” Άρθρο 7, παράγραφος 1 και τον Κώδικα που ορίζει τις αρμοδιότητες των Καλλικρατικών Δήμων και το Κεφάλαιο γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, παράγραφος 29, καθώς και με το νέο Νόμο 4039/2012, οι Δήμοι ορίζονται αρμόδιοι για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που ζουν στην επικράτεια τους. Αλλιώς, το ρεζιλίκι μας να το χρησιμοποιήσουμε σαν τουριστική ατραξιόν... Περιστέρια η Piazza San Marco (πλατεία Αγίου Μάρκου) στην Βενετία; Σκυλιά στις πλατείες μας εμείς!
istiaianews.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια: