Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

Μ.Βρετανία . Αδέσποτα κατοικίδια σε εργαστήρια πειραμάτων

"Εμποδίστε την κυβέρνηση της Μ.Βρετανίας στη νομιμοποίηση χρήσης αδέσποτων κατοικίδιων σε εργαστήρια πειραμάτων"
29 Μαίου 2012
www.thepetitionsite.com

RSPCA http://www.rspca.org.uk/media/pressreleases/details/-/article/
PressGoodNewsInTheCampaignToDefendStandardsForLabAnimals17May12

BVA http://www.bva.co.uk/news/2861.aspx

Understanding Animal Research http://www.understandinganimalresearch.org.uk/news/2012/05/european-directive-2010-63-eu-uk-government-responds/
 
BBC http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-18104614


http://vetsgetscanning.co.uk/petiton-to-stop-the-uk-government-from-using-stray-pets-in-lab-experiments/

Σχετικό  Άρθρο της Huffingtonpost

Δεν υπάρχουν σχόλια: