Σελίδες

Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Επιστολή ΠΚΣ για τις στειρώσεις αδέσποτων ζώων στο δημοτικό κυνοκομείο Σερρών

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος απέστειλε επιστολή προς τους Δήμους Σερρών, Ηράκλειας, Σιντικής, Νέας Ζίχνης, Εμμ. Παππά σχετικά με επικείμενες στειρώσεις αδέσποτων ζώων στο δημοτικό κυνοκομείο Σερρών και τους ενημερώνει σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Δείτε αναλυτικά την επιστολή :
Αθήνα, 12/06/12 Α.Π. : 844 Προς: Δήμο Σερρών, Δήμο Ηράκλειας, Δήμο Σιντικής, Δήμο Νέας Ζίχνης, Δήμο Εμμ. Παππά Κοινοποίηση: Διεύθυνση Κτηνιατρικής Σερρών, ΓΕΩΤΕΕ, Federation of Veterinarians of Europe, Τοπικές εφημερίδες Σερρών, Θέμα: Στείρωση αδέσποτων ζώων στο δημοτικό κυνοκομείο Σερρών – περίοδος 15/6/2012 – 30/6/2012 Στο διαδικτυακά αναρτηθέν κείμενο του κ. Ανδρέα Ανδρεάδη αναφέρεται ότι από 15/6/2012 έως 30/6/2012 στο δημοτικό κυνοκομείο Σερρών θα πραγματοποιούνται στειρώσεις αδέσποτων ζώων από ευρωπαίους εθελοντές κτηνίατρους. Τονίζεται, επιπλέον, ότι στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι δήμοι Ηράκλειας, Σιντικής, Ν. Ζίχνης και Εμμ. Παππά υπό τον συντονισμό του αντιδήμαρχου Ν. Σιδηρόπουλου, καθώς και του αντιδημάρχου Θ. Πασχαλίδη (Δ. Σιντικής) και του δημοτικού συμβούλου Ι. Κυριακίδη (Δ. Νέας Ζίχνης). Απευθυνόμενοι στους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους των ανωτέρω δήμων έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 1. Σε επίπεδο νομοθετικών διατάξεων πρέπει να γνωρίζετε ότι για να προβούν κτηνίατροι, πολίτες μελών κρατών της Ε.Ε. και χωρίς ελληνική υπηκοότητα, σε κτηνιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως είναι οι στειρώσεις, απαιτείται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 38/2010 γνωστοποίηση στοιχείων και εγγράφων προς την αρμόδια αρχή, δηλαδή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με στόχο την απόδειξη της επαγγελματικής κατάστασης του εθελοντή κτηνίατρου, την κοινοποίηση του αριθμού φορολογικού μητρώου του, καθώς και στοιχείων που απαιτούνται σε επαγγελματίες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα. Θα πρέπει να ελέγξετε αν τα ζώα που θα στειρωθούν είναι πραγματικά αδέσποτα διότι έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς και στειρώσεις δεσποζόμενων ζώων. Το δε κτηνιατρικό ιατρείο του κυνοκομείου θα πρέπει να είναι νόμιμα αδειοδοτημένο. Και φυσικά επειδή δεν υπάρχει μόνο η εθνική, αλλά και η ενωσιακή νομοθεσία θα ενημερώσουμε και τον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα, την Federation of Veterinarians of Europe , προκειμένου να ελεγχθούν πλήρως οι διαδικασίες του προγράμματος Όπως γίνεται αντιληπτό, όποιος με οποιονδήποτε τρόπο συμβάλλει στην παράνομη άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος θεωρείται συνεργός και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου. Πρέπει πλέον ο καθείς σε αυτήν τη χώρα να αντιληφθεί ότι έχει υποχρέωση να εφαρμόζει την νομοθεσία που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Εκτός των νομικών θεμάτων, τα οποία σας επισημαίνουμε ώστε να μην επικαλεσθείτε άγνοια ή πλάνη, σας θέτουμε και θέματα ηθικής τάξεως τα οποία θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να σας προβληματίσουν. α) Πριν να προσκαλέσετε και να συνεργαστείτε με τους «εθελοντές κτηνίατρους» ήλθατε σε επαφή με τους έλληνες κτηνιάτρους του νομού σας, ώστε να ζητήσετε τη γνώμη τους για το τυχόν μέγεθος του προβλήματος και την αντιμετώπισή του; β) Για τους εθελοντές κτηνίατρους πρέπει να καταβληθούν έξοδα μετακίνησης, διατροφής, καταλύματος κ.λπ. Ποιος καταβάλει αυτά τα έξοδα; Αν πρόκειται περί διεθνών οργανισμών, όπως ακούγεται, να μας τους αναφέρετε συγκεκριμένα. Γιατί δεν ζητάτε από τους ξένους οργανισμούς, αφού εκδηλώνουν τέτοιο ενδιαφέρον για τα αδέσποτα του νομού Σερρών, να προσφέρουν τα ίδια χρήματα ώστε να στειρωθούν τα ζώα από έλληνες κτηνιάτρους, που μάλιστα έχουν πληγεί επαγγελματικά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης; Άραγε τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τους οργανισμούς γνωρίζουν έστω και κατά προσέγγιση τη γεωγραφική θέση του νομού Σερρών. Για εμάς η υγεία και ευζωία τόσο των δεσποζόμενων όσο και των αδέσποτων ζώων είναι πρώτιστο καθήκον και μέριμνα, αφού άπτεται όχι μόνο της ποιότητας ζωής των ίδιων των ζώων, αλλά και των ανθρώπων. Επιπλέον, η συμπεριφορά μας στα ζώα καταδεικνύει τον πολιτισμό και την παιδεία μας και για αυτό οι αρμόδιοι φορείς έχουν μία ευθύνη παραπάνω. Ως Έλληνες δημοτικοί σύμβουλοι θα ήταν εύλογο και αναμενόμενο να συνεργάζεστε πρωτίστως με τους συμπολίτες σας και όχι να παρασύρεστε σε ανεύθυνες κινήσεις, που ακόμα κι αν υπάρχουν καλές προθέσεις για την υλοποίηση του έργου, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι βλαπτικό για τα ζώα, αλλά για τους πολίτες των Δήμων σας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΤΡΑΧΗΛΗ       Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

Άστεγος Διαβάτης Blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια: