Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Οι χειρότεροι ζωολογικοί κήποι στην Ευρώπη

Επιπλέον κτηνιατρική εκπαίδευση και τεχνογνωσία για την ευημερία των ζώων θα παρέχει η ΕΕΗ έρευνα αυτή είναι τμήμα ευρύτερης ευρωπαϊκής έκθεσης, που περιλαμβάνει 21 χώρες και συνολικά 200 ζωολογικούς κήπους. Η έρευνα για το 2011 διεξήχθη από τον οργανισμό Born Free Foundation σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή ENDCAP. Είναι σαφές ότι η ευρωπαϊκή οδηγία ...
ορίζει να υπάρχουν άδειες σε όλους τους ζωολογικούς κήπους και αυστηροί έλεγχοι για το επίπεδο της ευημερίας των ζώων, των συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας κ.λπ. Δυστυχώς πολλές από τις 21 ευρωπαϊκές χώρες μέλη δεν τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές , λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας , εκπαίδευσης προσωπικού και λειτουργών των επιμέρους χώρων.
Γαι το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να παρέχει επιπλέον εκπαίδευση σε κτηνιατρικό επίπεδο και γενικότερα σε βασική επιστημονική γνώση όσον αφορά στην ευημερία των ζώων , κατόπιν αίτησης του Born Free Foundation . Η έρευνα συνεχίζεται και όταν ολοκληρωθεί, θα εκδοθεί επίσημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: