Σελίδες

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

το ΕΚ για τα πειραματόζωα

Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην επιστολή ζωοφιλικών σωματείων περί πειραματόζωων

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να εγγυηθεί ότι, μόλις αναγνωριστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ μια εναλλακτική μέθοδος, θα πρέπει συστηματικά να αντικαθιστά τον πειραματισμό στα ζώα, επισημαίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ΕΕ έχει προβεί σε οδηγίες για τη μείωση των πειραμάτων στα ζώα (έχουμε αναρτήσει αρκετά επ΄αυτού) , αλλά το θέμα είναι πόσο εφαρμόζονται...
Ακολουθεί η απάντηση της εκπροσώπου επικοινωνίας του Ε.Κ στην επιστολή της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων για...


την οδηγία του Ε.Κ της 08.09.10 για τα πειραματόζωα.

Απάντηση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Οι πλέον πρόσφατες δράσεις που έχει αναλάβει το ΕΚ αυξάνουν την προστασία των ζώων ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν να διασφαλίσουν μια ισορροπία μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων και της έρευνας κατά των ασθενειών.

Η οδηγία του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς η οποία εγκρίθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2010, επιβάλλει μια μείωση στη χρήση ζώων για επιστημονικούς πειραματισμούς.
Η οδηγία υποχρεώνει τις εθνικές αρχές να αξιολογούν, από την άποψη της καλής μεταχείρισης των ζώων, τα αποτελέσματα όλων των πειραμάτων προκειμένου να ενθαρρύνουν τη μείωση των δοκιμαστικών μεθόδων που χρησιμοποιούν ζώα και να περιορίσουν τον πόνο που υφίστανται τα ζώα. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να εγγυηθεί ότι μόλις αναγνωριστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ μια εναλλακτική μέθοδος, θα πρέπει συστηματικά να αντικαθιστά τον πειραματισμό στα ζώα.

Ο ακόλουθος σύνδεσμος περιέχει δελτίο Τύπου επί του θέματος αυτού, που έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες του ΕΚ:

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-80686-195-07-29-901-20100714FCS78876-14-07-2010-2010/default_p001c007_el.htm


Ο ακόλουθος σύνδεσμος περιέχει τα στάδια του νομοθετικού παρατηρητηρίου σχετικά με το φάκελο της διαδικασίας:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5713682¬iceType=null&language=en


Εφιστώ επίσης τη προσοχή σας στο γεγονός ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, έχει ενημερωθεί για την επιστολή σας και άλλες επιστολές που έχουν ληφθεί επί του ιδίου θέματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της εν λόγω επιτροπής, μπορείτε να απευθύνεστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EL&body=AGRI


Σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάτι ακόμη, μπορείτε να επικοινωνήσετε απ΄ ευθείας με κάποιους από τους Ευρωβουλευτές, τον κατάλογο των οποίων θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch.do?language=EL
Πατώντας το πλήκτρο στην χώρα που θα επιλέξετε, έχετε τον κατάλογο των ευρωβουλευτών της χώρας αυτής. Τους ΄Ελληνες Ευρωβουλευτές, π.χ. θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=GR&language=EL

Για κάθε Ευρωβουλευτή παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας για την εξάλειψη αυτής της πρακτικής που προκαλεί άχρηστα τόσο πόνο και άγχος.

Ελπίζω ότι οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Με εκτίμηση,
Ελένη Σουβατζή
----------------------------------------------------------------------------------
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Αλληλογραφία με τους Πολίτες


Δεν υπάρχουν σχόλια: