Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Τί ακριβώς σημαίνει η διευκόλυνση των ταξιδιών στην Ευρώπη με κατοικίδια για μη εμπορικούς σκοπούς

*Ισχύει μόνο για μεταφορές ζώων που δεν έχουν εμπορικό σκοπό
*Περισσότερα από 5 κατοικίδια μόνο αν αποδεικνύεται ότι θα συμμετέχουν σε διαγωνισμό ή έκθεση

  Πολύς λόγος έχει γίνει για την πρόσφατη απόφαση των κρατών μελών της Ε.Ε. (11.6.2013), όσον αφορά στις λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταφοράς κατοικίδιων ζώων σε ταξίδια στην Ευρώπη. Κάποιοι έχουν μπερδευτεί και γιαυτό επαναλαμβάνουμε την ανακοίνωση. Η νέα νομοθεσία ισχύει μόνο σε περίπτωση μεταφοράς κατοικίδιων για μη εμπορικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο είναι ότι τα ζώα συντροφιάς πρέπει να έχουν απαραίτητα διαβατήριο από κτηνίατρο της κάθε χώρας , να είναι τσιπαρισμένα και ...
να έχουν πιστοποιητικά εμβολίων. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούν να ταξιδεύουν τα νεαρά ζώα ηλικίας 12 ως 16 εβδομάδων τα οποία έχουν εμβολιασθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη ανοσία. Στην ανακοίνωση διευκρινίστηκε ότι : "Οι γάτες, οι σκύλοι και τα κουνάβια --που είναι ευάλωτα στη λύσσα--, τα οποία συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους, θα μπορούν να ταξιδεύουν αν ταυτοποιούνται σαφώς και αν έχουν ένα έγγραφο ταυτοποίησης - διαβατήριο - που αποδεικνύει πως έχουν εμβολιασθεί κατά της λύσσας". Όσον αφορά στον αριθμό των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς επισημαίνεται σαφώς ότι οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με περισσότερα από 5 ζώα, μόνο στην περίπτωση που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους σ' ένα διαγωνισμό, μια έκθεση, ένα αθλητικό ή εορταστικό γεγονός.
www.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: