Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΣΕΓΕΣ: Οδηγίες για την αντιμετώπιση της λύσσας σε ποιμενικούς σκύλους

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Λύσσας σε ζώα άγριας πανίδας (κόκκινη αλεπού) ένα (1) στην περιοχή Κοζάνης και δύο (2) στην περιοχή Κιλκίς ( Κάτω Ποταμιά) και Μεταξοχώρι) καθώς και την εμφάνιση κρουσμάτων σε σκύλους στην ...
περιοχή Ιεροπηγής Π.Ε. Καστοριάς (ποιμενικός σκύλος) και στην περιοχή Αριδαίας Π.Ε. Πέλλας (κυνηγετικός σκύλος), ενημερώνει για την επιτακτική ανάγκη καταγραφής και εμβολιασμού των ποιμενικών σκύλων. Η καταγραφή τους σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 1604/45066/11-04-2012 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1273) γίνεται από ιδιώτες Κτηνιάτρους που πραγματοποιούν τον αντιλυσσικό εμβολιασμό των ποιμενικών σκύλων και οι οποίοι υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα στοιχεία της καταγραφής στην αρμόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι κτηνοτρόφοι που κατέχουν ποιμενικούς σκύλους, θα πρέπει άμεσα να τους εμβολιάσουν για τη δημιουργία βιολογικού φραγμού κατά της λύσσας και την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζουμε ότι η λύσσα είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται στην διαχείριση ζώντων ζώων είναι υποχρεωμένο να κοινοποιεί άμεσα στις επίσημες αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές αρχές κάθε περίπτωση υποψίας περιστατικού λύσσας σε ζώο της άγριας πανίδας ή σε κατοικίδιο ζώο, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες για την περαιτέρω εξέταση και διερεύνηση των άρρωστων ή ύποπτων ζώων. Τα Αγροτικά Κτηνιατρεία, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και οι Δήμοι, παρακαλούνται να αναπαράγουν το παρόν και να το αναρτήσουν σε εμφανή σημεία (οι Δήμοι σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες, για άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων). Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Αιτωλ/νίας και Λευκάδας να ενημερώσει τα μέλη του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: