Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Συνεχίζονται οι «κόντρες» για τους γύπες στην Κρήτη

Συνεχίζονται οι «κόντρες» για τους γύπες στην Κρήτη, ανάμεσα στο Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγιων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) και τους εμπλεκόμενους του έργου «Ενδυνάμωση του Κυπριακού Πληθυσμού του Γύπα (Gyps Fulvus) με άτομα από την Κρήτη» που υλοποιεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και ο Δήμος Γόρτυνας στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» Όλα άρχισαν όταν μετά από καταγγελία στο Ε.Κ.Π.Α.Ζ οι εθελοντές του κέντρου στη Κρήτη πήγαν στη περιοχή Άνω Ασίτες, καθώς ...
έξω από το χωριό σε ύψωμα και σε εγκαταστημένο κλωβό που ανήκει ιδιοκτησιακά στον Κυνηγητικό σύλλογο Ηρακλείου πληροφορηθήκαν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι σε αιχμαλωσία πέντε γύπες . Τα νεαρά πτωματοφάγα - προστατευόμενα πτηνά (σύμφωνα με τον πίνακα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 338/97 Α CITES II συμπεριλαμβάνονται στα FALCONIFORMES spp και απολαμβάνουν προστασίας υπό το Εθνικό Ειδικό Καθεστώς ΚΥΑ 414985/29-11-1985 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 294283/23-12-97 ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ ) ήταν πλήρως εκτεθειμένα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες χωρίς να μπορούν να προφυλαχτούν και ο κλωβός που διαβιούσαν εμφανώς στερείτο των υποδομών αδειοδότησης ενδιαιτήματος και ήταν εντελώς αφύλακτος , όπως καταγγέλλουν. Καθώς έκριναν ότι τα πτηνά ήταν σε κίνδυνο επικοινώνησαν με τη Δασική Υπηρεσία και ζήτησαν την συνδρομή κλιμακίου ώστε να ελέγξει το ποιος και για ποιους λόγους είχε εγκλωβίσει στο συγκεκριμένο σημείο τα πτηνά και να πράξει τα προβλεπόμενα από τον νόμου . Υπάλληλος της Δασικής Υπηρεσίας τους απάντησε τότε, ότι αδυνατεί να αποστείλει κλιμάκιο ελέγχου , και ότι δεν γνώριζε το ποιος και για ποιους λόγους κρατεί τους γύπες στο σημείο τους παρέπεμψε σε άλλη δασική υπάλληλο στο Καστέλι, προκειμένου να τους καθοδηγήσει για τις ενέργειες που προβλέπονται από το Δασικό κώδικα. Τα μέλη του ΕΚΠΑΖ επικοινώνησαν και με την Δασική Υπηρεσία Ηρακλείου που επίσης διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία αγνοεί για τα πτηνά, και έτσι κάλεσαν την Αστυνομία. όμως δεν ήταν σε θέση να προχωρήσουν σε κατάσχεση αφού αρμόδια αρχή να κρίνει εάν συνέτρεχαν οι λόγοι ήταν η Δασική Υπηρεσία. Τελικά μετά από ώρες επικοινώνησε με τα μέλη η κυρία Μαγκουφάκη (Δασική Υπάλληλος) η οποία τους ενημέρωσε, ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους υπεύθυνους στη Δασική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου κα Μαρία Κοζιράκη και τη Διεύθυνση κο Ιωάννου, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι γύπες ευρίσκονται νομίμως στο συγκεκριμένο σημείο, στα πλαίσια διασυνοριακού προγράμματος που εκπονεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ο Δήμος Γόρτυνας επιδοτούμενο μάλιστα από το ΕΣΠΑ. Η απάντηση αυτή προκαλεί ερωτηματικά καθώς έρχεται σε αντίθεση με την από 24-9-12 απαντητική επιστολή σε αίτημα της κ. Γεωργίας Στεφανάκη εκπροσώπου Ε.Κ.Π.Α.Ζ στην οποία αναφέρεται ότι η Δασική Υπηρεσία αγνοούσε και δεν διαθέτει καν στοιχεία που αφορούν στο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΜΦΙΚ και ο Δήμος Γόρτυνας ως μη εμπλεκόμενος φορέας. Θέση στο θέμα έχει πάρει και ο Κος Ζαχαρίας Σωμαράς Δ/ντής της Κτηνιατρικής υπηρεσίας Περιφέρειας Κρήτης , με δήλωση τους στο CreteTV, ότι ούτε γνωρίζει κάτι σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και ότι κατά την γνώμη του θα έπρεπε να είχαν ενημερωθεί σχετικά. Ο κος Σταυρός Ξηρουχάκης, Βιολόγος –ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, δήλωσε στο CreteTV ότι τα πουλιά ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ότι είχαν τροφή, και νερό, και ότι κάθε φορά που στέλνουν πουλιά στην Κύπρο, παίρνουν την απαραίτητη άδεια CITES. Με μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Ηρακλείου, το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων , ζητάει να γίνει έλεγχος στις διαδικασίες, περισυλλογής – αιχμαλωσίας – εξαγωγής Τον έλεγχο της νομιμότητας του προγράμματος και του τρόπου που εκπονείται και τη τήρηση όλων των προβλεπόμενων προδιαγραφών και των θετικών ειδικών γνωμοδοτήσεων της Επιστημονικής Διαχειριστικής αρχής CITES που προαπαιτούνται κατά την εκπόνηση τέτοιου είδους προγραμμάτων. Και τον έλεγχο ευζωίας και της καταλληλότητας συνθηκών κατά τη παραμονή τους στο παράνομο ενδιαίτημα και τον κτηνιατρικό έλεγχο των πτηνών από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης ως την αρμόδια υπηρεσία .

asstegos diavatis.blogspot

Πρόγραμμα ΕΚΠΑΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ -ΕΚΠΑΖ- Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Τ.Θ. 57, 180 10 Αίγινα Τηλ. 2297031338 κιν. 6973318845 www.ekpazp.gr, email: ekpaz@ekpazp.gr Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1992 Μέλος του International Wildlife Rehabilitation Council ENΩΠION ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ Ε.Κ.Π.Α.Ζ από την εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπό του για τη Κρήτη Στεφανάκη Γεωργία του Μιχαήλ τηλ. 6937080703 ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Για την Περισυλλογή και Αιχμαλωσία 5 ΓΥΠΩΝ σε Κλωβό στη Περιοχή ΑΣΙΤΩΝ – Έκθεση σε κίνδυνο 5 ατόμων Προστατευόμενου είδους CITES - Κακομεταχείριση ζώων Ν.4039/12 -Πλημμελείς συνθήκες διαβίωσης σε μη αδειοδοτημένο και προσωρινό αφύλακτο ενδιαίτημα - Παράβαση καθήκοντος , Υποβάθμιση οικοσυστήματος & ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Κύριε Εισαγγελέα έχουμε τη τιμή να Σας αναφέρουμε τα κάτωθι Ύστερα από καταγγελία στο Ε.Κ.Π.Α.Ζ οι εθελοντές του κέντρου στη Κρήτη μεταβήκαμε στη περιοχή Άνω Ασίτες τη Τετάρτη 21 -11-2012 και ώρα 15.00 , καθώς έξω από το χωριό σε ύψωμα και σε εγκαταστημένο κλωβό που ανήκει ιδιοκτησιακά στον Κυνηγητικό σύλλογο Ηρακλείου πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι σε αιχμαλωσία πέντε γύπες . Τα νεαρά πτωματοφάγα - προστατευόμενα πτηνά (σύμφωνα με τον πίνακα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 338/97 Α CITES II συμπεριλαμβάνονται στα FALCONIFORMES spp και απολαμβάνουν προστασίας υπό το Εθνικό Ειδικό Καθεστώς ΚΥΑ 414985/29-11-1985 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 294283/23-12-97 ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ ) ήταν πλήρως εκτεθειμένα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες χωρίς να μπορούν να προφυλαχτούν και ο κλωβός που διαβιούσαν εμφανώς στερείτο των υποδομών αδειοδότησης ενδιαιτήματος και ήταν εντελώς αφύλακτος . Καθώς τα πτηνά ήταν σε κίνδυνο επικοινωνήσαμε με τη Δασική Υπηρεσία και ζητήσαμε να προσέλθει κλιμάκιο ώστε να ελέγξει το ποιος και για ποιους λόγους είχε εγκλωβίσει στο συγκεκριμένο σημείο τα πτηνά και να πράξει τα προβλεπόμενα εκ νόμου ήτοι κατάσχεση και παράδοση σε αδειοδοτημένο κέντρο περίθαλψης για την προστασία τους και τον κτηνιατρικό έλεγχό τους . Η Δασική Υπηρεσία δια του υπαλλήλου της κου Πετράκη μας πληροφόρησε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να αποστείλει κλιμάκιο ελέγχου , μας ανέφερε ότι δεν γνώριζε το ποιος και για ποιους λόγους κρατεί τους γύπες στο σημείο και μας παρέπεμψε στη κυρία Μαγκουφάκη (Δασική Υπάλληλο) στο Καστέλι η οποία έκανε ενέργειες και επικοινωνία με άλλους υπαλλήλους προκειμένου να μας καθοδηγήσει για τις ενέργειες που προβλέπονται από το Δασικό κώδικα και που αναμέναμε να γίνουν. Αφού αναμέναμε ώρες και αφού επικοινωνήσαμε μέσω κινητού λόγω του επείγοντος και με την υποδιευθύντρια της Δασικής Υπηρεσίας Ηρακλείου κα Πατεριανάκη η οποία αντικαθιστούσε τον Διευθυντή κύριο Ιωάννου που απουσίαζε και η ίδια επίσης μας διαβεβαίωσε ότι η υπηρεσία αγνοεί.., καλέσαμε την Αστυνομία και πράγματι από το τμήμα του Αγίου Μύρωνα έσπευσε στο σημείο ο Αστυνόμος κύριος Ξηρουχάκης, ο οποίος όμως δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει σε κατάσχεση αφού η αρμόδια αρχή να κρίνει εάν συνέτρεχαν οι λόγοι ήταν η Δασική. Αναμέναμε αδίκως οδηγίες παρουσία του Αστυνομικού και κάποια στιγμή ενώ είχε ήδη αρχίσει να σουρουπώνει δεχτήκαμε κλήση από την κυρία Μαγκουφάκη η οποία μας δήλωσε ότι μίλησε εντέλει τηλεφωνικά με τους υπεύθυνους στη Δασική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου κα Μαρία Κοζιράκη και τη Διεύθυνση κο Ιωάννου οι οποίοι δήλωσαν ότι οι γύπες ευρίσκονται νομίμως στο συγκεκριμένο σημείο και να αποχωρήσουμε καθώς η παραμονή των πτηνών είναι καθ όλα νόμιμη και τελεί στα πλαίσια διασυνοριακού προγράμματος που εκπονεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ο Δήμος Γόρτυνας επιδοτούμενο μάλιστα από το ΕΣΠΑ (!). Τα 5 σε αιχμαλωσία πτηνά αποτελούν τη δεύτερη παρτίδα εξαγωγής στη Κύπρο. Η απάντηση αυτή της Δασικής μας εξέπληξε καθώς έρχεται σε αντίθεση με την από 24-9-12 απαντητική επιστολή σε αίτημα της Γεωργίας Στεφανάκη εκπροσώπου Ε.Κ.Π.Α.Ζ στην οποία αναφέρεται ότι η Δασική Υπηρεσία αγνοούσε και δεν διαθέτει καν στοιχεία που αφορούν στο πρόγραμμα που υλοποιεί το ΜΦΙΚ και ο Δήμος Γόρτυνας ως μη εμπλεκόμενος φορέας!. Σχετ. Πράγματι ,εμείς αποχωρήσαμε μαζί με την Αστυνομία αφήνοντας τους γύπες να βρέχονται ..εντελώς απροστάτευτους και σε αιχμαλωσία. Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων που εκπροσωπούμε είναι Νόμιμο και αδειοδοτημένο κέντρο περίθαλψης πτηνών άγριας πανίδας με καθαρά εθελοντική προσφορά 30 χρόνων στη προστασία και περίθαλψη άγριας ζωής και έχει βεβαιωμένο έννομο συμφέρον να λάβει γνώση και να καταγγείλει όποιον βάλλει κατ εναντίον της πολιτισμικής μας κληρονομιάς της εκπληκτικής μας πανίδας . Το ίδιο δικαίωμα και ιερή υποχρέωση έχουμε όλοι οι πολίτες της Κρήτης να περισώσουμε και να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού τα υπό εξαφάνιση πτηνά και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές . Από τον περασμένο Ιούνιο , από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορηθήκαμε για ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα με το κωδικό Γύπας που αφορά στην εξαγωγή προστατευόμενων πτηνών μας στη Κύπρο στα πλαίσια μιας Διασυνοριακής συνεργασίας για τον εμπλουτισμό της Κύπρου με γύπες καθώς το προστατευόμενο πτηνό τελεί υπό εξαφάνιση . Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος μας προς την αρμόδια για τη διαχείριση άγριας ζωής Δασική υπηρεσία και προκειμένου να μας κοινοποιηθούν όλα τα στοιχεία της επιστημονικής μελέτης και παρακολούθησης των αρμόδιων σε σχέση με τον τρόπο περισυλλογής , τον έλεγχο ευζωίας τη κτηνιατρική περίθαλψη τη πρόληψη μεταφοράς νόσων αναφορικά με το πρόγραμμα που οι εταίροι στο πρόγραμμα Δήμος Γόρτυνας και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εκπονούν αποστέλλοντας τα προστατευόμενα είδη στη Κύπρο , πληροφορηθήκαμε ότι οι αρμόδιοι αγνοούν και δεν διαθέτουν τα στοιχεία που αφορούν στο πρόγραμμα μιας και η Αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου και διαχείρισης της πανίδας μας όπως εγγράφως αιτιολόγησαν «Δεν είναι εταίρος στο πρόγραμμα αυτό!» Σύμφωνα όμως με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006), η εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτήν Κανονισμών (ΕΚ), έχει ανατεθεί ως αρμόδια διαχειριστικά όργανα CITES στις δασικές Υπηρεσίες οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι της Διαχείρισης και των ελέγχων άγριας ζωής Ως οι αρµόδιες υπηρεσιακές μονάδες, (περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές CITES) -βάσει του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24-12-2003)-για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύµβασης CITES, στην περιοχή αποκλειστικής ευθύνης στη Διοικητική Περιφέρεια του Ηρακλείου και στα πλαίσια του εκπονούμενου προγράμματος υποχρεούται η Δασική Υπηρεσία σε έκδοση από την διαχειριστική αρχή CITES συγκεκριμένης άδειας περισυλλογής άγριας πανίδας και άδειας εξαγωγής καθώς και στην έκδοση όλων των Πιστοποιητικών ενδοκοινοτικής διακίνησης των δειγμάτων ειδών της Σύµβασης CITES [συμπεριλαμβανομένων εκείνων του σε ισχύ κάθε φορά Παραρτήµατος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97] ‘όπως επίσης βασική και απαραίτητη προϋπόθεση πριν την έναρξη κάθε τέτοιου νόμιμα εκπονούμενου προγράμματος είναι η προηγούμενη χρονολογικά επίσημη θετική απαντητική γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιστημονικής Αρχής CITES (παράγραφος 4 εδάφιο γ της αριθ. 115127/124/14-01-2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.) με αίτημα να γνωμοδοτήσει αρμοδίως επί του κατά περίπτωση αιτήµατος που έχει υποβληθεί και εν προκειμένω Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ i. Ότι η εν λόγω εξαγωγή- εισαγωγή δεν θα έθιγε την κατάσταση διατήρησης του είδους ή την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α περίπτωση i του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]*. ii. Ότι η εν λόγω εισαγωγή – πραγματοποιείται: είτε για έναν από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ) (δηλαδή ε) είναι αναγκαία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την πρόοδο της επιστήµης ή για βασικούς βιοϊατρικούς σκοπούς,… , στ) προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή και θα συμβάλουν, µε αυτό τον τρόπο, στη διατήρηση των οικείων ειδών ή ζ) προορίζονται για ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή τη διατήρηση του είδους.) [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α περίπτωση ii παύλα πρώτη του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]*, είτε για άλλους στόχους που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α περίπτωση ii παύλα δεύτερη του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]*. iii. Ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ή φύλαξης ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος και για την παροχή φροντίδων σε αυτό. [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο γ του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97], iv. Ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής- εισαγωγής. [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο ε του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]. ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ» ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ . (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ) «ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΩΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ , ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ –ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ-ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ Τον έλεγχο της νομιμότητας του προγράμματος και του τρόπου που εκπονείται και τη τήρηση όλων των προβλεπόμενων προδιαγραφών και των θετικών ειδικών γνωμοδοτήσεων της Επιστημονικής Διαχειριστικής αρχής CITES που προαπαιτούνται κατά την εκπόνηση τέτοιου είδους προγραμμάτων . Τον έλεγχο ευζωίας με Διάταξή Σας και της καταλληλότητας συνθηκών κατά τη παραμονή τους στο παράνομο ενδιαίτημα και τον κτηνιατρικό έλεγχο των πτηνών από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης ως την αρμόδια υπηρεσία . Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία κρίνει το ακατάλληλο της παραμονής να οριστούν αναγκαστικά μέτρα για τη προστασία των γυπών ή εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα να μεταφερθούν σε χώρο αδειοδοτημένο για τη προστασία τους. Δηλώνουμε και εγγράφως τη δυνατότητα φιλοξενίας στο ενδιαίτημα ΕΚΠΑΖ . Μάρτυρες προτείνουμε τους: 1.Σκορδίλη Στυλιανό του Νικολάου εκπρόσωπο ΕΚΠΑΖ ΚΡΗΤΗΣ οδός Ρεστιβάκη 6 Σταθμός Α Βοηθειών Ηράκλειο Κρήτης τηλ. 6944645264 2.Πουλόπουλο Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ –ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑ Τηλ. 2297031338 3.Στεφανάκη Γεωργία του Μιχαήλ εκπρόσωπο ΕΚΠΑΖ ΚΡΗΤΗΣ οδός Ρεστιβάκη 6 Σταθμός Α Βοηθειών Ηράκλειο Κρήτης τηλ.6937080703 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νοεμβρίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: