Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Εγκύκλιος με οδηγίες για τα πρόστιμα της Δημοτικής Αστυνομίας ως προς τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών ζώων

Δελτίο Τύπου

Μετά από πολλές προσπάθειες της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και συζητήσεων με την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ εστάλη η συνημμένη εγκύκλιος προς όλους τους Δήμους με υπόδειγμα βεβαίωσης παράβασης για την δημοτική αστυνομία για τα πρόστιμα του άρθρου 21 του νόμου 4039/2012. Ετσι πλέον η Δημοτική Αστυνομία δεν θα μπορεί να αρνηθεί να κόβει πρόστιμα,...
κάτι που θέλουμε να πιστεύουμε οτι θα περιορίσει και τα θέματα παραμέλησης και μη τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων εκ μέρους των ιδιοκτητών τους. Η εγκύκλιος αυτή (με αριθμό πρωτοκόλλου 2729/102212) κοινοποιείται εκτός από τους Δήμους, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στα Τμήματα Κτηνιατρική των Περιφερειακών Ενοτήτων.
(Η εγκύκλιος που μας εστάλη είναι σε μορφή pdf , οπότε αναδημοσιεύουμε το αντίστοιχο κείμενο του www.zoosos.gr)
Το υπόδειγμα και οι οδηγίες για τη χρήση της πράξης βεβαίωσης παράβασης
Σε αυτή η κα Δηλέ τονίζει: «Σε συνέχεια αιτημάτων των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων σας, για τον καθορισμό ενιαίου υποδείγματος Πράξης Βεβαίωσης παράβασης του Ν. 4039/2012, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταγγελίες που σας απευθύνουν οι πολίτες, η υπηρεσία μας μετά από συνεργασία με την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων κατέληξαν στο συνημμένο υπόδειγμα το οποίο θα ενσωματωθεί στο παράρτημα της υπό έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4039/2012 (Α’, 15) “Για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση τους. Ειδικότερα: 1.Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για την βεβαίωση όλων των παραβάσεων του Ν.4039/2012. 2.Στα τετραγωνίδια που υπάρχουν σημειώνεται το γράμμα Χ, ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων που βεβαιώνονται. 3.Το Α’ αντίτυπο παραδίδεται στην υπηρεσία της οικείας Δημοτικής Αστυνομίας, Το Β’ αντίτυπο παραδίδεται στον παραβάτη, Το Γ’ αντίτυπο παραδίδεται στην υπηρεσία της οικείας Δημοτικής Αστυνομίας για να αποσταλεί στην αρμόδια για την επιβολή του βεβαιωθέντος προστίμου υπηρεσία, Το Δ’ αντίτυπο παραμένει στο στέλεχος. 4. α. Κάθε φύλλο του εντύπου αυτού, φέρει στην πρόσθια σελίδα: - τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας που βεβαιώνει το πρόστιμο, τα στοιχεία του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, - τα στοιχεία του ζώου συντροφιάς (είδος ζώου, στοιχεία βιβλιαρίου υγείας, διαβατηρίου και αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης), - την συνοπτική έκθεση του περιστατικού και των ευρημάτων, - το είδος της παράβασης (άρθρο, παράγραφος, περίπτωση του Ν. 4039/2012 και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο κατά περίπτωση αλλά και συνολικά στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας παραβάσεων (αριθμητικά και ολογράφως), - το ποσό πληρωμής. Στην σελίδα αυτή υπογράφει Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ, και ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ και περιλαμβάνεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ την οποία συμπληρώνει ο βεβαιώσας Δημοτικός Αστυνομικός. Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ, στην περίπτωση που ο παραβάτης αρνείται να υπογράψει το αντίτυπο που προορίζεται για τον ίδιο. β. Στην οπίσθια σελίδα του ίδιου φύλλου, υπάρχουν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ, στην οποία: - αναφέρεται η υπηρεσία καταβολής του προστίμου (ταχυδρομική δ/νση και ωράριο λειτουργίας), που καθορίζεται από κάθε Δήμο (π.χ. ταμείο του οικείου Δήμου ή άλλο τρόπο πληρωμής), - αναφέρεται η υπηρεσία (ταχυδρομική δ/νση και ωράριο λειτουργίας) και ο χρόνος για να υποβληθεί από τον παραβάτη έγγραφο υπόμνημα με τις αντιρρήσεις τους (κάθε αρμόδιο όργανο βεβαίωση των παραβάσεων αναφέρει την αρμόδια υπηρεσία που αποστέλλονται οι πράξεις παράβασης για την υποβολή του βεβαιωθέντος προστίμου και αντιρρήσεων, - αναφέρεται το χρονικό διάστημα εξόφλησης του επιβληθέντος προστίμου και το ύψος του, στην περίπτωση μη προβολής αντιρρήσεων ή απόρριψής τους, - συμπληρώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο επιβολής του βεβαιωθέντος προστίμου, η ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, με μνεία εμφάνισης ή μη του παραβάτη καθώς και της αξιολόγησης των αντιρρήσεων αυτού, ως ΒΑΣΙΜΕΣ ή ΑΒΑΣΙΜΕΣ, κατά περίπτωση και τέλος υπογράφεται από τον προαναφερθέντα Προϊστάμενο και τίθεται η ημερομηνία της σύνταξης της ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ. 5.α. Το έντυπο της παρ.4 του παρόντος εγγράφου, εκτυπώνεται σε 4 αντίγραφα διαφορετικού χρώματος το καθένα, τα οποία συνάπτονται σε στελέχη των 100 κατά προτίμηση φύλλων. Κάθε τετράδα αριθμείται με τον αυτό αριθμό σελίδας. β. Κατά τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, χρησιμοποιείται αποτυπωτικό χαρτί (carbon), για την ομοιόμορφη συμπλήρωση των 4 αντιτύπων ή ειδικό αποτυπωτικό χαρτί (carbonize).

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΥΣ. ΔΗΛΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: