Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Ε.Ε.: Δημόσια διαβούλευση για την κλωνοποίηση ζώων με στόχο την παραγωγή τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σε θέματα κλωνοποίησης ζώων για την παραγωγή τροφίμων. Κατά τη διαβούλευση αυτή αναμένεται να συγκεντρωθούν οι απόψεις και οι γνώμες όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων, επιστημόνων και φορέων πάνω στο θέμα. Τα τελικά αποτελέσματα, κατόπιν ...
επεξεργασίας θα δημοσιευθούν στο τέλος του χρόνου. Η διαβούλευση θα μείνει ανοικτή έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση στο: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/animal_cloning_consultation_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: